Ανακοίνωση Διεξαγωγής Αρχαιρεσιών στον Πολιτικό Φορέα

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Αρχαιρεσιών στον Πολιτικό Φορέα

Αθήνα 28 Μαρτίου 2017

 

Το Ιδρυτικό Προεδρείο της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών σε συνεδρίασή του την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, αποφάσισε την προκήρυξη διεξαγωγής Αρχαιρεσιών για την συμπλήρωση των υπολοίπων μελών του Ελεγκτικού συμβουλίου που αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική προεδρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3. 1Δ του καταστατικού.

Κατόπιν τούτου,

1) Απαλλάσσει την προσωρινή Διοικούσα επιτροπή από τα καθήκοντά της, την οποία και ευχαριστεί για την συνεισφορά της.

2) Ορίζει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του φορέα σύμφωνα με το άρθρο (3.2Β) του καταστατικού αποτελούμενη από τους:
α) Μπεκύρη Ελένη του Κωνσταντίνου
β) Δρακονταειδή Παναγιωτούλα του Διονυσίου
γ) Αθανασίου Λύρα του Θεοδώρου

3) Η διαδικασία διεξαγωγής θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται στο άρθρο (3.2 Ε) του καταστατικού. Τα Ιδρυτικά μέλη που ΔΕΝ έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, προκειμένου να ψηφίσουν, πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό, κατά το διάστημα διεξαγωγής της ψηφοφορίας (το οποίο είναι από 22 έως και 29 Μαΐου 2017).

4) Το κάθε ιδρυτικό μέλος θα παραλάβει κλειδάριθμο μοναδικής συμμετοχής, για να διασφαλισθεί το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. (είτε ηλεκτρονικά , είτε μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή που θα του αποσταλεί στην Διεύθυνση που έχει δηλώσει).

5) Οι σταυροί προτίμησης, για την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου, θα είναι έως και οκτώ (8),

6) Η υποβολή των υποψηφιοτήτων ξεκινά από Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και
ολοκληρώνεται Τρίτη 25 Απριλίου 2017. Δεκτές θα γίνουν και οι υποψηφιότητες που θα σταλούν μέσω ταχυδρομείου, αρκεί να έχουν ημερομηνία σφραγίδας αποστολής την καταληκτική ημερομηνία.

7) Οι Υποψήφιοι, θα πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του Φορέα (ekloges@den.com.gr), ή με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Αρτάκης 109  Ν.Σμύρνη Τ.Κ. 17124 , Αθήνα, προκειμένου να προβληθούν όλες οι υποψηφιότητες ισότιμα, από την επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα τα εξής :

α) Σύντομο βιογραφικό
β) Φωτογραφία (πρόσφατη)

8) Η διαδικασία ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα, θα πραγματοποιηθεί 30 Απριλίου 2017.

9) Η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει 8 ημέρες ξεκινώντας από 22 Μάιου 2017 μέχρι και 29 Μαΐου 2017 όπου και θα ολοκληρωθεί.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν από την εφορευτική επιτροπή και θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα.

 

Εκ του Ιδρυτικού Προεδρείου

Ανακοίνωση – Ενημέρωση προς τα μέλη και τους φίλους της Δ.ΕΝ.

Ανακοίνωση – Ενημέρωση προς τα μέλη και τους φίλους της Δ.ΕΝ.

Αγαπητοί Συναγωνιστές και Φίλοι της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών,

Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της λειτουργίας του πολιτικού μας φορέα, συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς.

Μετά την κατάθεση και την επισημοποίηση του φορέα μας στον Άρειο Πάγο, (όπου εκεί έγινε το πρώτο επίσημο βήμα για την Ίδρυση του), έπρεπε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες, για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που απαιτούνται.

Σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό μας και πιστοί στις δεσμεύσεις που πήραμε εξ αρχής, έπρεπε να προβούμε στην δημιουργία νέου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένες αρμοδιότητες, επίσημης πλέον εκπροσώπησης, όπου απαιτηθεί.

Η αποστολή του νέου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι :

1ον) Να ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης και έναρξης πλήρους λειτουργίας που απομένουν και απαιτούν νόμιμη και επίσημη εκπροσώπηση.

Αυτές είναι :      

α. Η έκδοση φορολογικών στοιχείων (ΑΦΜ) και η απόκτηση φορολογικής οντότητας ως Νομικό Πρόσωπο (Ν.Π.Δ.Δ.), με ταυτόχρονη δήλωση της έδρας του.  

Ως προς αυτό, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία αυτή έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον ο φορέας έχει αριθμό φορολογικού του μητρώου και επίσημη έδρα.

β. Το άνοιγμα τριών (3) τραπεζικών λογαριασμών (όπως ο νόμος προβλέπει) σε αντίστοιχες Ελληνικές τράπεζες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του.

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία των αιτήσεων έχει ήδη τελεσθεί και εκκρεμούν οι απαντήσεις των τραπεζών, οι οποίες είναι οι εξής: ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA BANK και EUROBANK 

γ. Να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες εγκατάστασης και εξοπλισμού της έδρας του πολιτικού φορέα (Τηλέφωνα, ΔΕΗ, λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί).

Στο σημείο αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι η συμβολή σας στον τομέα του εξοπλισμού των γραφείων μας, είναι αναγκαία και όχι επιβεβελημένη. 

δ. Τέλος, η ολοκλήρωση της πιστοποίησης του πολιτικού φορέα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, η οποία θα τελεσθεί αφού ολοκληρωθούν πλήρως, όλα τα ανωτέρω.

2ον) Να οδηγήσει τον πολιτικό φορέα στο Ιδρυτικό του συνέδριο, πράττοντας τα εξής:

α) Να θέσει σε εφαρμογή τις οργανωτικές δομές που απαιτούνται ανά την επικράτεια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από το Καταστατικό.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην Γραμματεία του πολιτικού μας φορέα, υπόψιν του νέου Γενικού Γραμματέα, Αναστάσιου Αποσπόρη (τηλ: 693 9095 841)

β) Να εκκινήσει τον προσυνεδριακό διάλογο, δημιουργώντας διαδικτυακή πύλη διαβούλευσης των πολιτών (forum), όπου θα παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να καταθέτουν τις προτάσεις, τις ιδέες και τις ερωτήσεις τους στα πλαίσια ενός γόνιμου, επικοδομητικού και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο.

Ηδη η ηλεκτρονική πύλη διαβούλευσης,  είναι εγκατεστημένη στην Επίσημη Ιστοσελίδα του φορέα μας, στην ενότητα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ και στο σύνδεσμο : Είσοδος στο FORUM. Οι αρχικές προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής θα είναι διαθέσιμες σε λίγες ημέρες, όπου και θα ξεκινήσει και επίσημα η προσυνεδριακή διαβούλευση, με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Μπορείτε επίσης να αποστέλλεται τις προτάσεις σας εγγράφως και μέσω email στη διεύθυνση: info@den.com.gr , ή να τις καταθέτεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του πολιτικού μας φορέα (Αρτάκης 109, στη Νέα Σμύρνη).

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ

 

Το ιδρυτικό προεδρείο της «Δημοκρατικής Ενότητας Ελευθέρων Πολιτών» συνεδρίασε σε ολομέλεια την Κυριακή 20/3/2016 και ώρα 11.00 πμ  στην Ν. Σμύρνη και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Α. Διορίζει τα ακόλουθα ιδρυτικά μέλη, ως την νέα προσωρινή διοικούσα (μέχρι το συνέδριο) και η οποία θα πρέπει να συσταθεί σε Σώμα εντός των επομένων τριών (3) ημερών.

 1. Σαβουλίδης Χαράλαμπος του Δημητρίου – Πρόεδρος/Επικεφαλής
 2. Λαμπρόπουλος Νικόλαος του Αντωνίου – Αντιπρόεδρος
 3. Αποσπόρης Αναστάσιος του Ιωάννη – Γενικός Γραμματέας
 4. Λιάκου Παρασκευή του Αρχοντή – Ταμίας
 5. Καλδής Ηλίας του Αθανασίου – Εκπρ. Τύπου & Επικοινωνίας
 6. Αντωναράκης Νικόλαος του Κυριάκου – Μέλος ΔΣ
 7. Ασημακόπουλος Δημήτριος του Ευσταθίου – Μέλος ΔΣ
 8. Βλαστάρης Νικόλαος του Ιωάννη – Μέλος ΔΣ
 9. Εφεντάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ – Μέλος ΔΣ
 10. Κωτσάκη Μελίνα – Μέλος ΔΣ
 11. Τσονόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου – Μέλος ΔΣ

 

Β. Η ελεγκτική επιτροπή μέχρι το συνέδριο, αποφασίστηκε να αποτελείται από:

 1. Σαρρής Γεώργιος του Εμμανουήλ – Μέλος (Ελευθερία)
 2. Μασσέλος Ιωάννης του Νικολάου – Μέλος (Ελευθερία)
 3. Δαβίτη Άννα του Αθανασίου – Μέλος (Ελευθερία)
 4. Θεοχάρης Αθανάσιος του Αντωνίου – Μέλος
 5. Ιντζόγλου Αναστασία του Χαραλάμπου – Μέλος (Ελευθερία)
 6. Κάργα Βασιλική του Γεωργίου – Μέλος
 7. Πουλημένος Χρήστος του Ιωάννη – Μέλος
 8. Σπηλιοτοπούλου Μαρία του Γεωργίου – Μέλος
 9. Τσοκτουρίδης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους – Μέλος
 10. Καλλός Αιμίλιος του Δημητρίου – Μέλος
 11. Χριστοδουλάρης Σωκράτης του Λεωνίδα – Μέλος

 

ypografes

 

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη της απερχόμενης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, για την πολύτιμη συνεισφορά, τον υπέροχο αγώνα της μέχρι σήμερα, και την επιτυχή ολοκλήρωση της Ίδρυσης του Πολιτικού μας Φορέα. 

Ο Κύβος Ερρίφθη

Ο Κύβος Ερρίφθη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5 Φεβρουαρίου 2016

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Δημοκρατικής Ενότητας Δ.ΕΝ. Ελευθέρων Πολιτών, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι ο απαιτούμενος αριθμός Ιδρυτικών μελών για την Ίδρυση του πολιτικού μας φορέα, έχει επιτευχθεί.

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, ενημερώνουμε όλα τα μέλη που έχουν προεγγραφεί ψηφιακά και εκκρεμεί η προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσής τους, να την αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των εγγράφων στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να συμπεριληφθούν και αυτοί, στα ιδρυτικά μέλη.

Σας ευχαριστούμε όλους για την στήριξη στην κοινή μας προσπάθεια. 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή «Δ.ΕΝ.»

Εγγραφή στον πολιτικό φορέα Δ.ΕΝ. με απλά βήματα

Εγγραφή στον πολιτικό φορέα Δ.ΕΝ. με απλά βήματα

Ξεκινώντας την διαδικασία εγγραφής στον πολιτικό μας φορέα (Δημοκρατική Ενότητα «Δ.ΕΝ.» Ελευθέρων Πολιτών), θέλουμε να σας ενημερώσουμε, ότι για εμάς η εγγραφή σας, ΔΕΝ είναι απλά μια τυπική διαδικασία, αλλά πρωτίστως μια πράξη συνείδησης – αντίστασης για την απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Θέλουμε συνειδητοποιημένους συνοδοιπόρους και όχι περαστικούς αιτησιογράφους. 

Έτσι, πρέπει να γνωρίζετε με ακρίβεια, τις αρχές, τους σκοπούς και τις προϋποθέσεις εγγραφής.

Γι αυτό, ξεκινήστε διαβάζοντας με προσοχή :

 

1ον. Την Ιδρυτική διακήρυξη:

(πατήστε στην εικόνα)

ιδρ

 

2ον. Το Καταστατικό:

(πατήστε στην εικόνα)

κατ

 

3ον. Τις δεσμεύσεις των μελών:

(πατήστε στην εικόνα)

δεσμ

 

Αφού ενημερωθήκατε για το περιεχόμενο των ανωτέρω, η εγγραφή σας γίνεται ως εξής :

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 

α) Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα προεγγραφής στον εξής σύνδεσμο:

                                                                     (πατήστε στην εικόνα)

εγγραφη

 

 

Σε περίπτωση που ΔΕΝ έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, ή ΔΕΝ διαθέτετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μπορεί να κατεβάσετε το έντυπο της αιτήσεως στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

(πατήστε στην εικόνα)

aitisi2

aitisi-eggrafis2

 

 

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία ιδιοχείρως, θεωρείτε το γνήσιο της υπογραφής σας στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π της περιοχής σας. Εναλλακτικά σε οποιοδήποτε Αστυνομικό τμήμα, ή σε οποιοδήποτε δικηγόρο.

Οι φίλοι που επιθυμούν να εγγραφούν από χώρες του εξωτερικού, θεωρούν την αίτηση, στην κατά τόπους προξενική αρχή..

(Υπενθύμιση : Τα στοιχεία σας μπορεί να είναι συμπληρωμένα από πριν. Η υπογραφή σας μπορεί να μπει, μόνο ενώπιον του υπαλλήλου των Κ.Ε.Π, για να μπορεί να την θεωρήσει.)

 

 • Όλα τα έγγραφα αποστέλλονται με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, υπόψιν του αρμοδίου μέλους, κυρίου Ανδριτσόπουλου Φώτιου, στη διεύθυνση: Αρτάκης 109 , Ν. Σμύρνη, Τ.Κ. 171 24, Αθήνα, Τηλ: 697 473 2189.
 • Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί του και για την χορήγηση των σχετικών αιτήσεων και δηλώσεων σε έντυπη μορφή, στην περίπτωση που ΔΕΝ έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Με την παραλαβή των εγγράφων και την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα ενημερωθείτε και για τον αριθμό μητρώου μέλους που λάβατε.