Ανακοίνωση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.)

Ανακοίνωση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατόπιν συνεδριάσεως της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, Αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

  1. Παρακαλούνται όλα τα Ιδρυτικά μέλη του Φορέα, που βρίσκονται σε κατάσταση εκκρεμότητας εγγραφής, (όπως αυτή αποτυπώνεται Δημοσίως στην Επίσημη Ιστοσελίδα και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: «Ποιοι είμαστε» ), όπως προσκομίσουν μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015, τις  Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους . Η διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφής περιγράφεται στον σχετικό σύνδεσμο:  «Εγγραφή στον πολιτικό φορέα Δ.ΕΝ. με απλά βήματα» και  είναι η εξής :

 

α) Κατεβάστε την Υπεύθυνη δήλωση των Ιδρυτικών Μελών που θα βρείτε στον εξής σύνδεσμο:                                                                              (πατήστε στην εικόνα) υπευθ1

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία ιδιοχείρως, θεωρείτε το γνήσιο της υπογραφής σας στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π της περιοχής σας. Εναλλακτικά σε οποιοδήποτε Αστυνομικό τμήμα, ή σε οποιοδήποτε δικηγόρο.

(Υπενθύμιση : Τα στοιχεία σας μπορεί να είναι συμπληρωμένα από πριν. Η υπογραφή σας μπορεί να μπει, μόνο ενώπιον του υπαλλήλου των Κ.Ε.Π, για να μπορεί να την θεωρήσει.)  

 

β)  Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής, θα πρέπει να υπογράψετε το Ιδρυτικό και το Καταστατικό, τα οποία είναι  εις διπλούν αντίγραφα ανά περίπτωση. Αυτό μπορείτε να το πράξετε ερχόμενοι σε επικοινωνία,  με το εξουσιοδοτημένο μέλος της προσωρινής Διοικούσας επιτροπής, κύριο Μασσέλο Ν. Ιωάννη, στο τηλέφωνο : 6946022503, ο οποίος θα σας ενημερώσει σχετικά.

 

  •  Στην περίπτωση που βρισκόσαστε εκτός Αθηνών, ή εκτός Ελλάδος, ή Αδυνατείτε γενικώς να προσέλθετε, τότε θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσετε την εξουσιοδότηση, της οποίας το αποκλειστικό περιεχόμενο είναι το εξής και μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ :                                                                                                             (πατήστε την εικόνα)

υπευθ2

 

γ) Όλα τα έγγραφα αποστέλλονται με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στην Γραμματεία του Φορέα, υπόψιν του Ιδρυτικού μέλους, που έχει εξουσιοδοτηθεί από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή της «Δ.ΕΝ.», επί του θέματος αυτού, κύριο  Μασσέλο Ν. Ιωάννη, στη διεύθυνση:  25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης, ΤΚ 171 21, Αθήνα. Τηλ. 694.60.22.503.

 

δ)  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 4ης Δεκεμβρίου 2015 (ημέρα Παρασκευή), θα πραγματοποιηθεί Εκκαθάριση του μητρώου μελών και όσα μέλη ΔΕΝ θα έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής τους, θα θεωρηθούν αυτοδικαίως αποχωρήσαντα. Ως εκ τούτου ΔΕΝ θα εμφανίζονται και στην σχετική λίστα, η οποία θα αφορά πλέον ΜΟΝΟ τα Πιστοποιημένα Ιδρυτικά μέλη του Πολιτικού Φορέα.

 

2.  Τα Ιδρυτικά μέλη που έχουν στην κατοχή τους καταστάσεις συλλογής υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης και του Καταστατικού, παρακαλούνται να τις επιστρέψουν μέχρι την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015, στον υπεύθυνο της Γραμματείας, κύριο Μασσέλο Ιωάννη, από τον οποίο και τις παρέλαβαν.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 30ης Νοεμβρίου 2015 (ημέρα Δευτέρα), οι εγγραφές στις εν λόγω καταστάσεις, θα θεωρηθούν άκυρες. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι των εν λόγω καταστάσεων θεωρούνται υπεύθυνοι και υπόλογοι στα εγγεγραμμένα στις καταστάσεις αυτές Ιδρυτικά μέλη.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση κατάθεσης Ιδρυτικών Εγγράφων.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση κατάθεσης Ιδρυτικών Εγγράφων.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για Κατάθεση Ιδρυτικών Εγγράφων στον Άρειο Πάγο.

Αγαπητοί μας φίλοι ….

Μέσα σε μόνον μερικές εβδομάδες η Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.», αγαπήθηκε σε απίστευτο βαθμό από τον Ελληνικό Λαό … και τον ευγνωμονούμε για την αγάπη του αυτή, ενώ θεωρούμε ότι πρέπει πλέον υπεύθυνα να προχωρήσουμε και να σταθούμε στο πλάι του, σαν επίσημος πολιτικός φορέας, υποστηρίζοντας τα Δίκαια του.

Ήρθε λοιπόν, ο καιρός που αυξηθήκαμε και πληθύναμε σε τέτοιο βαθμό, που πλέον είμαστε στην θέση να προβούμε και επίσημα στην  Ίδρυση του Πολιτικού Φορέα «Δ.ΕΝ.», προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα στον Άρειο Πάγο.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη προκειμένου για να γίνει αυτό, να επικοινωνήσουν με το ιδρυτικό μέλος κ. Μασσέλο Ιωάννη (υπεύθυνος για την σύνταξη των εγγράφων), τηλέφωνο 694.60.22.503, 25ης Μαρτίου 7, Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης 171 21, Αθήνα, που έχει όλα τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα, προκειμένου να τα υπογράψουν, ιδρύοντας και επίσημα τον πολιτικό φορέα «Δ.ΕΝ.».

Τα πρώτα 200 μέλη από αυτά που θα υπογράψουν τα πρότυπα έγγραφα, θα αποτελέσουν τα Ιδρυτικά Μέλη του φορέα. Όλα τα Ιδρυτικά Μέλη προσέρχονται με την Αστυνομική ταυτότητα τους και υπογράφουν αρχικά:

  1. Το πρότυπο έγγραφο της Ιδρυτικής Διακήρυξης της «Δ.ΕΝ.» … Ιδρυτική Διακήρυξη
  2. Το πρότυπο έγγραφο του Καταστατικό της «Δ.ΕΝ.» … Καταστατικό Λειτουργίας
  • Και την ατομική Υπεύθυνη Δήλωση των Ιδρυτικών Μελών (στην οποία απαιτείται η πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής) … Δεσμεύσεις Ιδρυτικών Μελών

Όσα μέλη μπορούν να κλείσουν προσωπικό ραντεβού με τον κ. Μασσέλο Ιωάννη (συνίσταται για την ευκολία όλων), θα εξυπηρετηθούν απευθείας σε μια μόνον επίσκεψη, μια και στην Πλατεία της Ν. Σμύρνης, υπάρχει οργανωμένο Κ.Ε.Π. που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Υποσημείωση 1 :

Τα υπάρχοντα ιδρυτικά μέλη (προκειμένου να επικυρώσουν την συμμετοχή τους) , αλλά και όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως νέα Ιδρυτικά Μέλη της Δημοκρατικής Ενότητας Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.» και ΔΕΝ βρίσκονται κοντά στην Αθήνα, ή δεν δύνανται να μεταβούν στην Πλατεία Ν. Σμύρνης, μπορούν να συμπληρώσουν τα κάτωθι έγγραφα: 

Έγγραφο 1: Εξουσιοδότηση Εγγραφής Ιδρυτικού Μέλους
Έγγραφο 2: Υπεύθυνη Δήλωση Ιδρυτικών Μελών

Αυτά τα δυο έγγραφα-υπεύθυνες δηλώσεις, συμπληρώνει, υπογράφει, θεωρεί με το γνήσιο της υπογραφής και τα αποστέλλει με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, υπόψιν  Μασσέλου Ν. Ιωάννη, 25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης, ΤΚ 171 21, Αθήνα.

Υποσημείωση 2 :

Όποιος/α έχει ΗΔΗ απέχει από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 και θέλει να συμμετέχει στην κίνηση της Δ.ΕΝ. που αφορά το σχετικό δικόγραφο, για την «ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΧΗ», μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά στον εξής σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Συμμετοχή και εάν ΔΕΝ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, συμπληρώνοντας υπογράφοντας και θεωρώντας με το γνήσιο της υπογραφής, το ακόλουθο έγγραφο: 

Έγγραφο 3: Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στο Δικόγραφο

Το οποίο αποστέλλεται  με συστημένη επιστολή υπόψιν  Μασσέλου Ν. Ιωάννη, 25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης, ΤΚ 171 21, Αθήνα.

Ευχαριστούμε πολύ.