Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επαναληπτικών Αρχαιρεσιών στον Πολιτικό Φορέα

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επαναληπτικών Αρχαιρεσιών στον Πολιτικό Φορέα

Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2017

 

Προκήρυξη διεξαγωγής επαναληπτικών αρχαιρεσιών για την συμπλήρωση των υπολοίπων μελών του Ελεγκτικού συμβουλίου που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική προεδρία, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης πλειοψηφίας κατά την πρώτη διεξαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο  3.1Δ.ii του καταστατικού.  

1) Οι Αρχαιρεσίες αφορούν μόνο τα Ιδρυτικά μέλη και η συμμετοχή τους σε αυτές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το καταστατικό που έχουν συνυπογράψει.

2) Όσα ιδρυτικά μέλη δεν συμμετάσχουν εκ νέου στις αρχαιρεσίες, θα θεωρηθούν ανενεργά και  θα αντικατασταθούν.

3) Για να είναι έγκυρη η εκλογική διαδικασία απαιτείται συμμετοχή άνω των 3/5 των ιδρυτικών μελών (άρθρο 3.1.Δ.ii του καταστατικού). Αν ΔΕΝ επιτευχθεί η προβλεπόμενη πλειοψηφία, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί με εκκαθαρισμένο μητρώο από τα ανενεργά Ιδρυτικά μέλη.

4) Οι Αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 Ε του καταστατικού. Τα Ιδρυτικά μέλη που ΔΕΝ έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οφείλουν να αποκτήσουν πρόσβαση, κατά το διάστημα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δηλαδή από τις 00:01 της 16ης Οκτωβρίου 2017 έως και τις 24:00 τις 22ης Οκτωβρίου 2017.

5) Οι κλειδάριθμοι αποκλειστικής και μοναδικής συμμετοχής παραμένουν ίδιοι και θα αποσταλούν εκ νέου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε μέσω μηνυμάτων (sms), είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί, προς διευκόλυνση των μελών.

6) Οι σταυροί προτίμησης, για την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου, θα είναι έως και εννέα (9)

7) Όσοι συμμετείχαν ως υποψήφιοι στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, θεωρούνται εκ νέου υποψήφιοι. Εάν κάποιοι από αυτούς δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, οφείλουν να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Φορέα, είτε τηλεφωνικώς, ή μέσω ταχυδρομείου (ηλεκτρονικού ή μη). 

8) Η υποβολή των νέων υποψηφιοτήτων αρχίζει την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017. Δεκτές θα γίνουν και υποψηφιότητες που θα σταλούν μέσω ταχυδρομείου, αρκεί να έχουν σφραγίδα αποστολής την καταληκτική ημερομηνία (12 Οκτωβρίου 2017).

9) Οι νέοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν :α)Σύντομο βιογραφικό καιβ) Φωτογραφία (πρόσφατη),είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekloges@den.com.gr, ή με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Αρτάκης 109  Ν.Σμύρνη Τ.Κ. 17124, προκειμένου να προβληθούν όλες οι υποψηφιότητες ισότιμα, από την επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα.

10) Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα, θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2017.

11) Οι υποψήφιοι θα εκλεγούν, βάσει του αριθμού των ψήφων που θα συλλέξουν.

12) Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα γίνει κλήρωση.

13) Θα υπάρχουν τρεις (3) επιλαχόντες.

14) Οι εκλεγέντες οφείλουν να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του περιορισμού του άρθρου 7 του καταστατικού, σύμφωνα με τον οποίο : «Όλα τα μέλη που θα αναλάβουν θεσμικές προσωρινές θέσεις μέχρι να γίνει το Ιδρυτικό Συνέδριο, από όπου θα εκλεγούν τα πρώτα τακτικά όργανα, δεν μπορούν να βάλουν καμία υποψηφιότητα στο συνέδριο αυτό και για καμιά θεσμική θέση, χωρίς όμως να αποκλείονται από τις επόμενες εκλογές οργάνων, σε επερχόμενα συνέδρια».

15) Η εφορευτική επιτροπή απαρτίζεται από τα ίδια μέλη.

16) Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν από την εφορευτική επιτροπή και θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα.

 

Ανακοίνωση: Επέκταση διαστήματος υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Αρχαιρεσίες

Ανακοίνωση: Επέκταση διαστήματος υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Αρχαιρεσίες

Για την βέλτιστη διευκόλυνση της υποβολής των υποψηφιοτήτων στις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν από 12 Ιουνίου έως και 18 Ιουνίου 2017, για την ανάδειξη Ελεγκτικού Συμβουλίου – Ιδρυτικού Προεδρείου, με την σύμφωνη γνώμη της εφορευτικής επιτροπής, αλλά και τις διαβεβαιώσεις του υπεύθυνου μηχανογράφησης, η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων επεκτείνεται, με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 8η Ιουνίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν (όπως και πριν) την υποψηφιότητα τους ηλεκτρονικά, στο email: ekloges@den.com.gr.

Δεκτές επίσης θα γίνουν και οι υποψηφιότητες που θα αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, εφόσον έχουν σφραγίδα με ημερομηνία αποστολής, μέχρι και την 8η Ιουνίου 2017.    

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων παραμένει η 9η Ιουνίου 2017 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα: www.den.com.gr.

 

Δημοκρατική Ενότητα (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τα μέλη της Δημοκρατικής Ενότητας «Δ.ΕΝ.» Ελευθέρων Πολιτών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τα μέλη της Δημοκρατικής Ενότητας «Δ.ΕΝ.» Ελευθέρων Πολιτών

Αγαπητοί Φίλοι,

Η Δημοκρατική Ενότητα «Δ.ΕΝ.» Ελευθέρων Πολιτών περνώντας στην επόμενη φάση λειτουργίας της, μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που την κατέστησαν επίσημο πλέον πολιτικό φορέα 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

Να συμμετάσχουν ενεργά στην στελέχωση των διοικητικών και οργανωτικών της δομών.

 

Συγκεκριμένα, όσοι έχουν χρόνο και διάθεση για συμμετοχή, όχι μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο του πολιτικού φορέα, αλλά και σε άλλες θέσεις που προκύπτουν από το οργανόγραμμα (Γραμματείες, Τομείς, κλπ), ή ακόμα να παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στον Φορέα διεκδίκησης δικαίου και ανθρωπίνων αξιών ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον εκπρόσωπο του πολιτικού φορέα που θα έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, τις επόμενες ημέρες.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί σας εντός δέκα ημερών, αυτό θα σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει και θα παρακαλούσαμε να πάρετε την πρωτοβουλία επικοινωνίας μαζί μας, εσείς, τηλεφωνώντας στο 212 1055 083 ή στέλνοντας email στη διεύθυνση: grammateia@den.com.gr

Η συμμετοχή σας θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη, γιατί η προσπάθεια αυτή, μας αφορά όλους.

Για την Δημοκρατική Ενότητα «Δ.ΕΝ» Ελευθέρων Πολιτών

ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για το φορέα διεκδίκησης Δικαίου και ανθρωπίνων Αξιών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΗΣ

de9

Ανακοίνωση – Ενημέρωση προς τα μέλη και τους φίλους της Δ.ΕΝ.

Ανακοίνωση – Ενημέρωση προς τα μέλη και τους φίλους της Δ.ΕΝ.

Αγαπητοί Συναγωνιστές και Φίλοι της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών,

Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της λειτουργίας του πολιτικού μας φορέα, συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς.

Μετά την κατάθεση και την επισημοποίηση του φορέα μας στον Άρειο Πάγο, (όπου εκεί έγινε το πρώτο επίσημο βήμα για την Ίδρυση του), έπρεπε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες, για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που απαιτούνται.

Σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό μας και πιστοί στις δεσμεύσεις που πήραμε εξ αρχής, έπρεπε να προβούμε στην δημιουργία νέου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένες αρμοδιότητες, επίσημης πλέον εκπροσώπησης, όπου απαιτηθεί.

Η αποστολή του νέου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι :

1ον) Να ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης και έναρξης πλήρους λειτουργίας που απομένουν και απαιτούν νόμιμη και επίσημη εκπροσώπηση.

Αυτές είναι :      

α. Η έκδοση φορολογικών στοιχείων (ΑΦΜ) και η απόκτηση φορολογικής οντότητας ως Νομικό Πρόσωπο (Ν.Π.Δ.Δ.), με ταυτόχρονη δήλωση της έδρας του.  

Ως προς αυτό, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία αυτή έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον ο φορέας έχει αριθμό φορολογικού του μητρώου και επίσημη έδρα.

β. Το άνοιγμα τριών (3) τραπεζικών λογαριασμών (όπως ο νόμος προβλέπει) σε αντίστοιχες Ελληνικές τράπεζες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του.

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία των αιτήσεων έχει ήδη τελεσθεί και εκκρεμούν οι απαντήσεις των τραπεζών, οι οποίες είναι οι εξής: ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA BANK και EUROBANK 

γ. Να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες εγκατάστασης και εξοπλισμού της έδρας του πολιτικού φορέα (Τηλέφωνα, ΔΕΗ, λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί).

Στο σημείο αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι η συμβολή σας στον τομέα του εξοπλισμού των γραφείων μας, είναι αναγκαία και όχι επιβεβελημένη. 

δ. Τέλος, η ολοκλήρωση της πιστοποίησης του πολιτικού φορέα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, η οποία θα τελεσθεί αφού ολοκληρωθούν πλήρως, όλα τα ανωτέρω.

2ον) Να οδηγήσει τον πολιτικό φορέα στο Ιδρυτικό του συνέδριο, πράττοντας τα εξής:

α) Να θέσει σε εφαρμογή τις οργανωτικές δομές που απαιτούνται ανά την επικράτεια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από το Καταστατικό.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην Γραμματεία του πολιτικού μας φορέα, υπόψιν του νέου Γενικού Γραμματέα, Αναστάσιου Αποσπόρη (τηλ: 693 9095 841)

β) Να εκκινήσει τον προσυνεδριακό διάλογο, δημιουργώντας διαδικτυακή πύλη διαβούλευσης των πολιτών (forum), όπου θα παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να καταθέτουν τις προτάσεις, τις ιδέες και τις ερωτήσεις τους στα πλαίσια ενός γόνιμου, επικοδομητικού και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο.

Ηδη η ηλεκτρονική πύλη διαβούλευσης,  είναι εγκατεστημένη στην Επίσημη Ιστοσελίδα του φορέα μας, στην ενότητα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ και στο σύνδεσμο : Είσοδος στο FORUM. Οι αρχικές προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής θα είναι διαθέσιμες σε λίγες ημέρες, όπου και θα ξεκινήσει και επίσημα η προσυνεδριακή διαβούλευση, με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Μπορείτε επίσης να αποστέλλεται τις προτάσεις σας εγγράφως και μέσω email στη διεύθυνση: info@den.com.gr , ή να τις καταθέτεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του πολιτικού μας φορέα (Αρτάκης 109, στη Νέα Σμύρνη).

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ

 

Το ιδρυτικό προεδρείο της «Δημοκρατικής Ενότητας Ελευθέρων Πολιτών» συνεδρίασε σε ολομέλεια την Κυριακή 20/3/2016 και ώρα 11.00 πμ  στην Ν. Σμύρνη και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Α. Διορίζει τα ακόλουθα ιδρυτικά μέλη, ως την νέα προσωρινή διοικούσα (μέχρι το συνέδριο) και η οποία θα πρέπει να συσταθεί σε Σώμα εντός των επομένων τριών (3) ημερών.

 1. Σαβουλίδης Χαράλαμπος του Δημητρίου – Πρόεδρος/Επικεφαλής
 2. Λαμπρόπουλος Νικόλαος του Αντωνίου – Αντιπρόεδρος
 3. Αποσπόρης Αναστάσιος του Ιωάννη – Γενικός Γραμματέας
 4. Λιάκου Παρασκευή του Αρχοντή – Ταμίας
 5. Καλδής Ηλίας του Αθανασίου – Εκπρ. Τύπου & Επικοινωνίας
 6. Αντωναράκης Νικόλαος του Κυριάκου – Μέλος ΔΣ
 7. Ασημακόπουλος Δημήτριος του Ευσταθίου – Μέλος ΔΣ
 8. Βλαστάρης Νικόλαος του Ιωάννη – Μέλος ΔΣ
 9. Εφεντάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ – Μέλος ΔΣ
 10. Κωτσάκη Μελίνα – Μέλος ΔΣ
 11. Τσονόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου – Μέλος ΔΣ

 

Β. Η ελεγκτική επιτροπή μέχρι το συνέδριο, αποφασίστηκε να αποτελείται από:

 1. Σαρρής Γεώργιος του Εμμανουήλ – Μέλος (Ελευθερία)
 2. Μασσέλος Ιωάννης του Νικολάου – Μέλος (Ελευθερία)
 3. Δαβίτη Άννα του Αθανασίου – Μέλος (Ελευθερία)
 4. Θεοχάρης Αθανάσιος του Αντωνίου – Μέλος
 5. Ιντζόγλου Αναστασία του Χαραλάμπου – Μέλος (Ελευθερία)
 6. Κάργα Βασιλική του Γεωργίου – Μέλος
 7. Πουλημένος Χρήστος του Ιωάννη – Μέλος
 8. Σπηλιοτοπούλου Μαρία του Γεωργίου – Μέλος
 9. Τσοκτουρίδης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους – Μέλος
 10. Καλλός Αιμίλιος του Δημητρίου – Μέλος
 11. Χριστοδουλάρης Σωκράτης του Λεωνίδα – Μέλος

 

ypografes

 

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη της απερχόμενης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, για την πολύτιμη συνεισφορά, τον υπέροχο αγώνα της μέχρι σήμερα, και την επιτυχή ολοκλήρωση της Ίδρυσης του Πολιτικού μας Φορέα. 

Ο Κύβος Ερρίφθη

Ο Κύβος Ερρίφθη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5 Φεβρουαρίου 2016

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Δημοκρατικής Ενότητας Δ.ΕΝ. Ελευθέρων Πολιτών, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι ο απαιτούμενος αριθμός Ιδρυτικών μελών για την Ίδρυση του πολιτικού μας φορέα, έχει επιτευχθεί.

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, ενημερώνουμε όλα τα μέλη που έχουν προεγγραφεί ψηφιακά και εκκρεμεί η προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσής τους, να την αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των εγγράφων στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να συμπεριληφθούν και αυτοί, στα ιδρυτικά μέλη.

Σας ευχαριστούμε όλους για την στήριξη στην κοινή μας προσπάθεια. 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή «Δ.ΕΝ.»