Ανακοίνωση – Αλλαγή ημερομηνίας αρχαιρεσιών

Ανακοίνωση – Αλλαγή ημερομηνίας αρχαιρεσιών

Μετά το θάνατο του Ιωάννη Μασσέλου του Νικολάου, ενός εκ των ιδρυτών του πολιτικού φορέα, αποφασίστηκε η μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη του Ελεγκτικού συμβουλίου, που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική προεδρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.Δ του καταστατικού.   Συγκεκριμένα :

 • Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από 12 Ιουνίου 2017, έως και 18 Ιουνίου 2017 και αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του φορέα (άρθρο 3.1.Δ. καταστατικού).
 • Η διαδικασία διεξαγωγής θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 Ε του καταστατικού. Τα Ιδρυτικά μέλη που ΔΕΝ έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρέπει να  φροντίσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό, κατά το διάστημα από 12 έως και 18 Ιουνίου 2017, για να συμμετέχουν στην ψηφοφορία.
 • Η υποβολή των υποψηφιοτήτων αρχίζει από αύριο, 23 Μαΐου 2017 και λήγει στις 4 Ιουνίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την υποψηφιότητα τους ηλεκτρονικά, στο email: ekloges@den.com.gr.

    Δεκτές επίσης θα γίνουν και οι υποψηφιότητες που θα αποσταλούν μέσω  
ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, εφόσον έχουν σφραγίδα με 
ημερομηνία
αποστολής, μέχρι και την 4η Ιουνίου 2017.

 • Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του Φορέα, στο email: (ekloges@den.com.gr), ή με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Ανδρομάχης 172 Καλλιθέα, Τ.Κ. 17673 :

                    α) Φωτογραφία              

                    β) Σύντομο βιογραφικό            

προκειμένου να προβληθούν όλες οι υποψηφιότητες ισότιμα, από την επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα.     

 • Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2017 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα: www.den.com.gr.
 • Κάθε ιδρυτικό μέλος θα παραλάβει, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, που θα του αποσταλεί στην Διεύθυνση που έχει δηλώσει, κλειδάριθμο μοναδικής συμμετοχής, για να διασφαλισθεί το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας.
 • Οι σταυροί προτίμησης, για την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου, θα είναι έως και εννέα (9).
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα γίνει κλήρωση.
 • Στην περίπτωση παραίτησης μέλους του Ελεγκτικού Συμβουλίου – Ιδρυτικής Προεδρίας, την θέση του θα καταλάβει ο πρώτος επιλαχών.
 • Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν από την εφορευτική επιτροπή και θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.
 • Η τριμελής εφορευτική επιτροπή, παραμένει ως έχει, δηλαδή απαρτίζεται από τους: Ελένη Μπεκύρη του Κωνσταντίνου, Παναγιωτούλα Δρακονταειδή του Διονυσίου και Αθανάσιο Λύρα του Θεοδώρου.
 • Οι εκλεγέντες οφείλουν να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του περιορισμού του άρθρου 7 του καταστατικού, σύμφωνα με τον οποίο : «Όλα τα μέλη που θα αναλάβουν θεσμικές προσωρινές θέσεις μέχρι να γίνει το Ιδρυτικό Συνέδριο, από όπου θα εκλεγούν τα πρώτα τακτικά όργανα, δεν μπορούν να βάλουν καμία υποψηφιότητα στο συνέδριο αυτό και για καμιά θεσμική θέση, χωρίς όμως να αποκλείονται από τις επόμενες εκλογές οργάνων, σε επερχόμενα συνέδρια».

           

 

Δημοκρατική Ενότητα (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής – Εκλογική Διαδικασία

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής – Εκλογική Διαδικασία

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ».

 

Από 22 έως και 29 Μαΐου 2017 θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Ελεγκτικού Συμβουλίου, που θα αποτελεί και την 1η Ιδρυτική Προεδρία, του ως άνω φορέα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και ανάδειξης : 

 • Στην εκλογική διαδικασία συμμετέχουν μόνο τα εν ενεργεία ιδρυτικά μέλη.
 • Για να είναι έγκυρη η εκλογική διαδικασία απαιτείται συμμετοχή άνω των 3/5 των ιδρυτικών μελών. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί.
 • Οι υποψήφιοι θα εκλεγούν, βάσει του αριθμού των ψήφων που θα συλλέξουν.
 • Οι σταυροί προτίμησης θα είναι έως και εννέα (9).
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα γίνει κλήρωση.
 • Θα υπάρχουν τρεις (3) επιλαχόντες.
 • Οι εκλεγέντες οφείλουν να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του περιορισμού του άρθρου 7 του καταστατικού, σύμφωνα με τον οποίο : «Όλα τα μέλη που θα αναλάβουν θεσμικές προσωρινές θέσεις μέχρι να γίνει το Ιδρυτικό Συνέδριο, από όπου θα εκλεγούν τα πρώτα τακτικά όργανα, δεν μπορούν να βάλουν καμία υποψηφιότητα στο συνέδριο αυτό και για καμιά θεσμική θέση, χωρίς όμως να αποκλείονται από τις επόμενες εκλογές οργάνων, σε επερχόμενα συνέδρια».

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Αρχαιρεσιών στον Πολιτικό Φορέα

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Αρχαιρεσιών στον Πολιτικό Φορέα

Αθήνα 28 Μαρτίου 2017

 

Το Ιδρυτικό Προεδρείο της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών σε συνεδρίασή του την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, αποφάσισε την προκήρυξη διεξαγωγής Αρχαιρεσιών για την συμπλήρωση των υπολοίπων μελών του Ελεγκτικού συμβουλίου που αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική προεδρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3. 1Δ του καταστατικού.

Κατόπιν τούτου,

1) Απαλλάσσει την προσωρινή Διοικούσα επιτροπή από τα καθήκοντά της, την οποία και ευχαριστεί για την συνεισφορά της.

2) Ορίζει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του φορέα σύμφωνα με το άρθρο (3.2Β) του καταστατικού αποτελούμενη από τους:
α) Μπεκύρη Ελένη του Κωνσταντίνου
β) Δρακονταειδή Παναγιωτούλα του Διονυσίου
γ) Αθανασίου Λύρα του Θεοδώρου

3) Η διαδικασία διεξαγωγής θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται στο άρθρο (3.2 Ε) του καταστατικού. Τα Ιδρυτικά μέλη που ΔΕΝ έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, προκειμένου να ψηφίσουν, πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό, κατά το διάστημα διεξαγωγής της ψηφοφορίας (το οποίο είναι από 22 έως και 29 Μαΐου 2017).

4) Το κάθε ιδρυτικό μέλος θα παραλάβει κλειδάριθμο μοναδικής συμμετοχής, για να διασφαλισθεί το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. (είτε ηλεκτρονικά , είτε μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή που θα του αποσταλεί στην Διεύθυνση που έχει δηλώσει).

5) Οι σταυροί προτίμησης, για την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου, θα είναι έως και οκτώ (8),

6) Η υποβολή των υποψηφιοτήτων ξεκινά από Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και
ολοκληρώνεται Τρίτη 25 Απριλίου 2017. Δεκτές θα γίνουν και οι υποψηφιότητες που θα σταλούν μέσω ταχυδρομείου, αρκεί να έχουν ημερομηνία σφραγίδας αποστολής την καταληκτική ημερομηνία.

7) Οι Υποψήφιοι, θα πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του Φορέα (ekloges@den.com.gr), ή με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Αρτάκης 109  Ν.Σμύρνη Τ.Κ. 17124 , Αθήνα, προκειμένου να προβληθούν όλες οι υποψηφιότητες ισότιμα, από την επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα τα εξής :

α) Σύντομο βιογραφικό
β) Φωτογραφία (πρόσφατη)

8) Η διαδικασία ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα, θα πραγματοποιηθεί 30 Απριλίου 2017.

9) Η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει 8 ημέρες ξεκινώντας από 22 Μάιου 2017 μέχρι και 29 Μαΐου 2017 όπου και θα ολοκληρωθεί.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν από την εφορευτική επιτροπή και θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα.

 

Εκ του Ιδρυτικού Προεδρείου

Ανακοίνωση του Ιδρυτικού Προεδρείου της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Ανακοίνωση του Ιδρυτικού Προεδρείου της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Το Ιδρυτικό προεδρείο της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών, ενημερώνει τα μέλη του, όπως και τους Πολίτες, ότι οι θέσεις του Πολιτικού Φορέα, αναρτώνται αποκλειστικά στην επίσημη ιστοσελίδα και στα εξουσιοδοτημένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει και είναι τα εξής:

Επίσημη Ιστοσελίδα : www.den.com.gr
facebook : https://www.facebook.com/dimokratikienotitaDEN?fref=nf

Επειδή επιχειρήθηκε  αντιποίηση του φορέα, με  ψευδείς και παραπλανητικές ειδήσεις σχετιζόμενες με αυτόν, χρησιμοποιώντας παράνομα το σήμα – έμβλημα του, ενημερώνουμε, ότι είναι ήδη σε γνώση της αρμόδιας υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για την διευθέτηση του θέματος.

Η Δημοκρατική Ενότητα (Δ.ΕΝ) Ελευθέρων Πολιτών τηρώντας κατά γράμμα τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της, εκκινεί τις προβλεπόμενες από αυτό διαδικασίες αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη Ελεγκτικής Επιτροπής που θα αποτελέσει και το πρώτο Ιδρυτικό Προεδρείο:

«1.Δ.  Το Ελεγκτικό Συμβούλιο

Για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης της Ιδρυτικής διακήρυξης, των γενικών αρχών, του προεκλογικού προγράμματος του φορέα και του καταστατικού του, οι (τουλάχιστον) διακόσιοι ιδρυτικοί συνυπογράφοντες το παρόν καταστατικό συμφώνησαν ομοφώνως για την συγκρότηση ενδεκαμελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική Προεδρία ως εξής:

 1. i. Δια την πρώτην τετραετία εξαιρετικώς και για λόγους τιμής ορίζονται τα τέσσερα πρώτα Ιδρυτικά μέλη Σαρρής Γεώργιος, Μασσέλος Ιωάννης, Χαράλαμπος Σαβουλίδης και Αναστάσιος Αποσπόρης.
 2. ii. Τα υπόλοιπα επτά μέλη που θα συγκροτήσουν το ενδεκαμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο θα προέλθουν από τις εισηγήσεις όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη του πολιτικού φορέα ή όχι, κατά τη διάρκεια των αρχικών ανοικτών διαβουλεύσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που αρχικώς ορίζεται σε πέντε μήνες από την έναρξη λειτουργίας του φορέα. Η δε εκλογή τους προϋποθέτει ενισχυμένη πλειοψηφία, άνω των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων. Μετά το πέρας της πρώτης τετραετίας και πριν την πρώτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση ρητά συμφωνείται ότι έκαστο μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου θα πρέπει γραπτώς να δηλώσει την πρόθεση του για την παραμονή του ή όχι στην αντίστοιχη θέση. Με τη σύμφωνη γνώμη των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό, έκαστο μέλος θα διατηρεί τη θέση του στο Ελεγκτικό Συμβούλιο αποκλειόμενο όμως ρητώς από κάθε υποψηφιότητα για οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο του πολιτικού φορέα.»

 

 

Σε επόμενη ανακοίνωση, θα ενημερωθείτε περί του ορισμού εφορευτικής επιτροπής η οποία θα αναλάβει και την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών όπως ορίζεται:

 

«2. Γενικές διατάξεις

 

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Για τη διενέργεια πάσης φύσεως διεξαγωγής εκλογής συγκροτείται με επιμέλεια της διοικήσεως της καθ’ ύλην αρμόδιας διοικήσεως της δομής ή του οργάνου αντίστοιχη 3μελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία αναλαμβάνει και την πλήρη ευθύνη της σχετικής εκλογής.»

 

Επιπροσθέτως ενημερώνουμε τα μέλη και τους Πολίτες, ότι η διαδικασία υποβολής της ομαδικής μήνυσης κατά των Τραπεζών, ουδόλως επηρεάζεται από την διαδικασία των αρχαιρεσιών.

 

Το Ιδρυτικό Προεδρείο της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

 

Διευκρινιστική Ανακοίνωση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Δ.ΕΝ.

Διευκρινιστική Ανακοίνωση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Δ.ΕΝ.

Αθήνα 21/1/2017

 

Η Δ.ΕΝ Ελευθέρων Πολιτών οφείλει να ενημερώσει άπαντες, οτι είναι αυτή που καταγράφει η ιδρυτική της διακήρυξη και το καταστατικό της. Είναι ένας Πολιτικός φορέας που δημιουργήθηκε προκειμένου, αρχικά να διαφωτίσει τους Έλληνες – με βάση την απόλυτα τεκμηριωμένη οικονομοτεχνικά μελέτη του Ιδρυτικού μέλους μας του Γιώργου του ΣΑΡΡΗ – για την πραγματική αιτία της οικονομικής κρίσης και την προσχεδιασμένη απάτη εκ μέρους των τραπεζιτών (με την σύμπραξη και ανοχή των ιθυνόντων της ΕΚΤ και των εξαρτώμενων από αυτούς πολιτικών (συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων)εις βάρος του Ελληνικού Λαού και της ίδιας της Πατρίδας.

Προς το παρόν, την μόνη διέξοδο για να επέλθει η Νέμεση η δικαίωση και απαλλαγή αυτού του Λαού από τους δυνάστες του θα την δώσει η καθαρή Ελληνική Δικαιοσύνη.
Θεωρούμε οτι είναι μονόδρομος η επίδοση σε αυτήν των στοιχείων που διέπονται από Δικονομικούς κανόνες Ποινικού Αστικού και Διοικητικού Δικαίου.
Όταν αυτή (Η Δικαιοσύνη) –και μόνη αυτή-κάνει την δουλειά της, θα είναι η αρχή του τέλους αυτών των γεννεσιουργών αιτιών που η Πατρίδα μας προδόθηκε , εξαπατήθηκε, πουλήθηκε. Η Δ.ΕΝ λοιπόν, ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους νέους να την πλαισιώσουν. Αφού μελετήσουν, ερευνήσουν, πειστούν ,στην συνέχεια,ο καθένας με τις δεξιότητες του, ειδικότερα όμως οι άνθρωποι που υπηρετούν και λειτουργούν τον χώρο της Δικαιοσύνης πέραν των Δικαστικών , (Δικηγόροι, Συνταγματολόγοι, Δικηγορικοί σύλλογοι) δηλαδή οι άνθρωποι που κατέχουν τις ιδιαίτερες γνώσεις της Νομικής Επιστήμης , μέσα από κοινή εργασία, να μετουσιώσουν σε δικόγραφα τα οποία θα <<παντρεύουν>> την αιτιώδη συνάφεια των ακράδαντων οικονομοτεχνικών στοιχείων της Απάτης κατά του Ελληνικού Λαού και των παρανομιών διά των <<νόμων>> που χρησιμοποίησαν ή <<παρέλειψαν>> –αν και όφειλαν- να χρησιμοποιήσουν οι Υπεύθυνοι προκειμένου να αποτρέψουν την σκλαβοποίηση του Λαού μας και το ξεπούλημα της Χώρας μας.

Ήδη, ιδρυτικά μέλη της Δ.ΕΝ έχουν υποβάλλει στην Ελληνική Δικαιοσύνη τα εν λόγω στοιχεία με την μορφή Μήνυσης κατά των Δύο Προηγούμενων Διοικητών Της Τραπέζης της Ελλάδος και κατά των μελών των Δ.Σ των 4 συστημικών τραπεζών.
Για την υπόθεση αυτή έχει διατάξει η Κα Εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη ΡΑΙΚΟΥ Προκαταρκτική Εξέταση που σημαίνει οτι η υπόθεση είναι <<ανοιχτή>> και ερευνάται.
Σε αυτό το σημείο που είναι κομβικό, πιστεύουμε οτι όσοι περισσότεροι πολίτες καταθέσουν την ίδια μήνυση, τόσο περισσότερο ενδυναμώνουν την συγκεκριμμένη Δικαστική λειτουργό στο να διεκπεραιώσει το έργο της.
Επίσης πιστεύουμε οτι όσοι περισσότεροι νομικοί μας πλαισιώσουν ,όπως και οικονομολόγοι αλλά και ειδικοί επί των τραπεζικών θεμάτων συμμετέχουν ,τόσο περισσότερα στοιχεία θα κατατεθούν στην διενεργούμενη προανάκριση με αποτέλεσμα την πιο γρήγορη και ακλόνητη απονομή της δικαιοσύνης.
Παράλληλα, αυτό που ενδυναμώνει την πεποίθηση μας οτι βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση αποκάλυψης της αλήθειας, είναι το γεγονός ,πως με βάση τα στοιχεία του Γιώργου του ΣΑΡΡΗ, εκδόθηκε απόφαση πρωτοφανής στα δικαστικά χρονικά σε σχέση με το σκεπτικό της, δηλαδή, οτι : << όταν αποδειχθεί οτι η Τράπεζα –με την οποία συνεβλήθει ο δανειολήπτης στην δανειακή του σύμβαση- είναι υπεύθυνη για την αδυναμία αποπληρωμής του δανείου του, τότε η σύμβαση είναι άκυρη αφ’ενός, αφ’ετέρου γεννάται στον Δανειολήπτη δικαίωμα αποζημίωσης για την οικονομική ζημία που υπέστη>>. Η Δ.ΕΝ λοιπόν, έχει όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις για το οτι οι Τράπεζες είναι υπεύθυνες και δημιούργησαν με σχέδιο την πραγματική κατάσταση του να μην μπορούν οι δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα δάνεια τους με τελικό σκοπό να υφαρπάξουν τις περιουσίες τους.

Από όλα τα παραπάνω λοιπόν,συνάγονται οι ακόλουθες θέσεις και πραγματικότητα:

1) Η Δ.ΕΝ ,ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

2) Η Δ.ΕΝ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ με εξαρτημένη σχέση εργασίας,ούτε χρησιμοποιεί τέτοιους.

3) Η Δ.ΕΝ , ΔΕΝ λέει και ΔΕΝ υπόσχεται σε κανέναν οτι θα του διαγράψει τα δάνεια, θα του σώσει το σπίτι και θα του πληρώσει τα χρέη αν αυτός την ακολουθήσει και γίνει μέλος της, απλά επειδή η Δ.ΕΝ ,ΔΕΝ είναι Νομική Εταιρεία, αλλά Πολιτικός Φορέας και ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ να το κάνει, ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ
1) Η Δ.ΕΝ, ΕΞΗΓΕΙ στην ιστοσελίδα της ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ όλα τα στοιχεία εκείνα, που θα επιτρέψουν στον Ελληνικό Λαό με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, να συμμετάσχει σε ομαδικά δικόγραφα και να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΜΕΣΩ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ τα ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΚΑΙΑ του καταδικάζοντας τους ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ που έφεραν την ΠΑΤΡΙΔΑ σε αυτή την κατάσταση. Στην συνέχεια ο καθένας μπορεί να δικαιωθεί σε προσωπικό επίπεδο έναντι των Τραπεζών.

2) Ακριβώς γι αυτό, έχει ιδρυθεί η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που παρέχει Νομικές Υπηρεσίες, με την επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. η οποία έχει τον επεξηγηματικό τίτλο <<Φορέας δικαίου και Ανθρωπίνων Αξιών>> και ΜΕΣΩ της οποίας θα δοθεί ο ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ αυτός ΑΓΩΝΑΣ. Οι πολίτες μπορούν να ανατρέξουν και ενημερωθούν στο eleftheria.com.gr. , όπου υπάρχει το καταστατικό της.

3) Η Δ.ΕΝ είναι ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, χωρίς ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΥΣΤΙΚΟ Ή ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ. Για να λειτουργήσει, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ μόνο στις συνδρομές των μελών της και πουθενα αλλού.Αυτό είναι ταυτόχρονα μειονέκτημα αλλά και το ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ πλεονέκτημα της. Δηλαδή η Δ.ΕΝ., ΔΕΝ χειραγωγείται ούτε θα χειραγωγηθεί ποτέ στο μέλλον. Εξ’ άλλου τα οικονομικά της στοιχεία ,ανά πάσα στιγμή είναι και θα είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε θελήσει να τα εξετάσει.

4) ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ Δ.ΕΝ ΤΟ ΔΟΡΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ

 

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή