Ανακοίνωση του Ιδρυτικού Προεδρείου της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Ανακοίνωση του Ιδρυτικού Προεδρείου της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Το Ιδρυτικό προεδρείο της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών, ενημερώνει τα μέλη του, όπως και τους Πολίτες, ότι οι θέσεις του Πολιτικού Φορέα, αναρτώνται αποκλειστικά στην επίσημη ιστοσελίδα και στα εξουσιοδοτημένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει και είναι τα εξής:

Επίσημη Ιστοσελίδα : www.den.com.gr
facebook : https://www.facebook.com/dimokratikienotitaDEN?fref=nf

Επειδή επιχειρήθηκε  αντιποίηση του φορέα, με  ψευδείς και παραπλανητικές ειδήσεις σχετιζόμενες με αυτόν, χρησιμοποιώντας παράνομα το σήμα – έμβλημα του, ενημερώνουμε, ότι είναι ήδη σε γνώση της αρμόδιας υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για την διευθέτηση του θέματος.

Η Δημοκρατική Ενότητα (Δ.ΕΝ) Ελευθέρων Πολιτών τηρώντας κατά γράμμα τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της, εκκινεί τις προβλεπόμενες από αυτό διαδικασίες αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη Ελεγκτικής Επιτροπής που θα αποτελέσει και το πρώτο Ιδρυτικό Προεδρείο:

«1.Δ.  Το Ελεγκτικό Συμβούλιο

Για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης της Ιδρυτικής διακήρυξης, των γενικών αρχών, του προεκλογικού προγράμματος του φορέα και του καταστατικού του, οι (τουλάχιστον) διακόσιοι ιδρυτικοί συνυπογράφοντες το παρόν καταστατικό συμφώνησαν ομοφώνως για την συγκρότηση ενδεκαμελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική Προεδρία ως εξής:

 1. i. Δια την πρώτην τετραετία εξαιρετικώς και για λόγους τιμής ορίζονται τα τέσσερα πρώτα Ιδρυτικά μέλη Σαρρής Γεώργιος, Μασσέλος Ιωάννης, Χαράλαμπος Σαβουλίδης και Αναστάσιος Αποσπόρης.
 2. ii. Τα υπόλοιπα επτά μέλη που θα συγκροτήσουν το ενδεκαμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο θα προέλθουν από τις εισηγήσεις όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη του πολιτικού φορέα ή όχι, κατά τη διάρκεια των αρχικών ανοικτών διαβουλεύσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που αρχικώς ορίζεται σε πέντε μήνες από την έναρξη λειτουργίας του φορέα. Η δε εκλογή τους προϋποθέτει ενισχυμένη πλειοψηφία, άνω των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων. Μετά το πέρας της πρώτης τετραετίας και πριν την πρώτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση ρητά συμφωνείται ότι έκαστο μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου θα πρέπει γραπτώς να δηλώσει την πρόθεση του για την παραμονή του ή όχι στην αντίστοιχη θέση. Με τη σύμφωνη γνώμη των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό, έκαστο μέλος θα διατηρεί τη θέση του στο Ελεγκτικό Συμβούλιο αποκλειόμενο όμως ρητώς από κάθε υποψηφιότητα για οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο του πολιτικού φορέα.»

 

 

Σε επόμενη ανακοίνωση, θα ενημερωθείτε περί του ορισμού εφορευτικής επιτροπής η οποία θα αναλάβει και την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών όπως ορίζεται:

 

«2. Γενικές διατάξεις

 

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Για τη διενέργεια πάσης φύσεως διεξαγωγής εκλογής συγκροτείται με επιμέλεια της διοικήσεως της καθ’ ύλην αρμόδιας διοικήσεως της δομής ή του οργάνου αντίστοιχη 3μελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία αναλαμβάνει και την πλήρη ευθύνη της σχετικής εκλογής.»

 

Επιπροσθέτως ενημερώνουμε τα μέλη και τους Πολίτες, ότι η διαδικασία υποβολής της ομαδικής μήνυσης κατά των Τραπεζών, ουδόλως επηρεάζεται από την διαδικασία των αρχαιρεσιών.

 

Το Ιδρυτικό Προεδρείο της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

 

Διευκρινιστική Ανακοίνωση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Δ.ΕΝ.

Διευκρινιστική Ανακοίνωση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Δ.ΕΝ.

Αθήνα 21/1/2017

 

Η Δ.ΕΝ Ελευθέρων Πολιτών οφείλει να ενημερώσει άπαντες, οτι είναι αυτή που καταγράφει η ιδρυτική της διακήρυξη και το καταστατικό της. Είναι ένας Πολιτικός φορέας που δημιουργήθηκε προκειμένου, αρχικά να διαφωτίσει τους Έλληνες – με βάση την απόλυτα τεκμηριωμένη οικονομοτεχνικά μελέτη του Ιδρυτικού μέλους μας του Γιώργου του ΣΑΡΡΗ – για την πραγματική αιτία της οικονομικής κρίσης και την προσχεδιασμένη απάτη εκ μέρους των τραπεζιτών (με την σύμπραξη και ανοχή των ιθυνόντων της ΕΚΤ και των εξαρτώμενων από αυτούς πολιτικών (συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων)εις βάρος του Ελληνικού Λαού και της ίδιας της Πατρίδας.

Προς το παρόν, την μόνη διέξοδο για να επέλθει η Νέμεση η δικαίωση και απαλλαγή αυτού του Λαού από τους δυνάστες του θα την δώσει η καθαρή Ελληνική Δικαιοσύνη.
Θεωρούμε οτι είναι μονόδρομος η επίδοση σε αυτήν των στοιχείων που διέπονται από Δικονομικούς κανόνες Ποινικού Αστικού και Διοικητικού Δικαίου.
Όταν αυτή (Η Δικαιοσύνη) –και μόνη αυτή-κάνει την δουλειά της, θα είναι η αρχή του τέλους αυτών των γεννεσιουργών αιτιών που η Πατρίδα μας προδόθηκε , εξαπατήθηκε, πουλήθηκε. Η Δ.ΕΝ λοιπόν, ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους νέους να την πλαισιώσουν. Αφού μελετήσουν, ερευνήσουν, πειστούν ,στην συνέχεια,ο καθένας με τις δεξιότητες του, ειδικότερα όμως οι άνθρωποι που υπηρετούν και λειτουργούν τον χώρο της Δικαιοσύνης πέραν των Δικαστικών , (Δικηγόροι, Συνταγματολόγοι, Δικηγορικοί σύλλογοι) δηλαδή οι άνθρωποι που κατέχουν τις ιδιαίτερες γνώσεις της Νομικής Επιστήμης , μέσα από κοινή εργασία, να μετουσιώσουν σε δικόγραφα τα οποία θα <<παντρεύουν>> την αιτιώδη συνάφεια των ακράδαντων οικονομοτεχνικών στοιχείων της Απάτης κατά του Ελληνικού Λαού και των παρανομιών διά των <<νόμων>> που χρησιμοποίησαν ή <<παρέλειψαν>> –αν και όφειλαν- να χρησιμοποιήσουν οι Υπεύθυνοι προκειμένου να αποτρέψουν την σκλαβοποίηση του Λαού μας και το ξεπούλημα της Χώρας μας.

Ήδη, ιδρυτικά μέλη της Δ.ΕΝ έχουν υποβάλλει στην Ελληνική Δικαιοσύνη τα εν λόγω στοιχεία με την μορφή Μήνυσης κατά των Δύο Προηγούμενων Διοικητών Της Τραπέζης της Ελλάδος και κατά των μελών των Δ.Σ των 4 συστημικών τραπεζών.
Για την υπόθεση αυτή έχει διατάξει η Κα Εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη ΡΑΙΚΟΥ Προκαταρκτική Εξέταση που σημαίνει οτι η υπόθεση είναι <<ανοιχτή>> και ερευνάται.
Σε αυτό το σημείο που είναι κομβικό, πιστεύουμε οτι όσοι περισσότεροι πολίτες καταθέσουν την ίδια μήνυση, τόσο περισσότερο ενδυναμώνουν την συγκεκριμμένη Δικαστική λειτουργό στο να διεκπεραιώσει το έργο της.
Επίσης πιστεύουμε οτι όσοι περισσότεροι νομικοί μας πλαισιώσουν ,όπως και οικονομολόγοι αλλά και ειδικοί επί των τραπεζικών θεμάτων συμμετέχουν ,τόσο περισσότερα στοιχεία θα κατατεθούν στην διενεργούμενη προανάκριση με αποτέλεσμα την πιο γρήγορη και ακλόνητη απονομή της δικαιοσύνης.
Παράλληλα, αυτό που ενδυναμώνει την πεποίθηση μας οτι βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση αποκάλυψης της αλήθειας, είναι το γεγονός ,πως με βάση τα στοιχεία του Γιώργου του ΣΑΡΡΗ, εκδόθηκε απόφαση πρωτοφανής στα δικαστικά χρονικά σε σχέση με το σκεπτικό της, δηλαδή, οτι : << όταν αποδειχθεί οτι η Τράπεζα –με την οποία συνεβλήθει ο δανειολήπτης στην δανειακή του σύμβαση- είναι υπεύθυνη για την αδυναμία αποπληρωμής του δανείου του, τότε η σύμβαση είναι άκυρη αφ’ενός, αφ’ετέρου γεννάται στον Δανειολήπτη δικαίωμα αποζημίωσης για την οικονομική ζημία που υπέστη>>. Η Δ.ΕΝ λοιπόν, έχει όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις για το οτι οι Τράπεζες είναι υπεύθυνες και δημιούργησαν με σχέδιο την πραγματική κατάσταση του να μην μπορούν οι δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα δάνεια τους με τελικό σκοπό να υφαρπάξουν τις περιουσίες τους.

Από όλα τα παραπάνω λοιπόν,συνάγονται οι ακόλουθες θέσεις και πραγματικότητα:

1) Η Δ.ΕΝ ,ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

2) Η Δ.ΕΝ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ με εξαρτημένη σχέση εργασίας,ούτε χρησιμοποιεί τέτοιους.

3) Η Δ.ΕΝ , ΔΕΝ λέει και ΔΕΝ υπόσχεται σε κανέναν οτι θα του διαγράψει τα δάνεια, θα του σώσει το σπίτι και θα του πληρώσει τα χρέη αν αυτός την ακολουθήσει και γίνει μέλος της, απλά επειδή η Δ.ΕΝ ,ΔΕΝ είναι Νομική Εταιρεία, αλλά Πολιτικός Φορέας και ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ να το κάνει, ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ
1) Η Δ.ΕΝ, ΕΞΗΓΕΙ στην ιστοσελίδα της ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ όλα τα στοιχεία εκείνα, που θα επιτρέψουν στον Ελληνικό Λαό με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, να συμμετάσχει σε ομαδικά δικόγραφα και να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΜΕΣΩ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ τα ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΚΑΙΑ του καταδικάζοντας τους ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ που έφεραν την ΠΑΤΡΙΔΑ σε αυτή την κατάσταση. Στην συνέχεια ο καθένας μπορεί να δικαιωθεί σε προσωπικό επίπεδο έναντι των Τραπεζών.

2) Ακριβώς γι αυτό, έχει ιδρυθεί η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που παρέχει Νομικές Υπηρεσίες, με την επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. η οποία έχει τον επεξηγηματικό τίτλο <<Φορέας δικαίου και Ανθρωπίνων Αξιών>> και ΜΕΣΩ της οποίας θα δοθεί ο ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ αυτός ΑΓΩΝΑΣ. Οι πολίτες μπορούν να ανατρέξουν και ενημερωθούν στο eleftheria.com.gr. , όπου υπάρχει το καταστατικό της.

3) Η Δ.ΕΝ είναι ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, χωρίς ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΥΣΤΙΚΟ Ή ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ. Για να λειτουργήσει, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ μόνο στις συνδρομές των μελών της και πουθενα αλλού.Αυτό είναι ταυτόχρονα μειονέκτημα αλλά και το ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ πλεονέκτημα της. Δηλαδή η Δ.ΕΝ., ΔΕΝ χειραγωγείται ούτε θα χειραγωγηθεί ποτέ στο μέλλον. Εξ’ άλλου τα οικονομικά της στοιχεία ,ανά πάσα στιγμή είναι και θα είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε θελήσει να τα εξετάσει.

4) ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ Δ.ΕΝ ΤΟ ΔΟΡΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ

 

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Ανακοίνωση: Ολοκλήρωση στελέχωσης του νέου Δ.Σ της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Ανακοίνωση: Ολοκλήρωση στελέχωσης του νέου Δ.Σ της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Ανακοίνωση

 

 

Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2016

Κατόπιν συνεδριάσεως του εναπομείναντος Διοικητικού Συμβουλίου (όπως αυτό προέκυψε μετά τις εξελίξεις από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους) και της συμμετοχής μελών του πολιτικού φορέα, που ανταποκρίθηκαν στην από 24 Σεπτεμβρίου πρόσκληση συμμετοχής για την στελέχωση των Διοικητικών και των Οργανωτικών δομών του και πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά γραφεία του (Αρτάκης 109 Ν, Σμύρνη), εχθές 8 Νοεμβρίου 2016, συναποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

1ον) Η διάρθρωση του νέου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ως αποστολή να οδηγήσει τον πολιτικό φορέα στο Ιδρυτικό του Συνέδριο και να θέσει σε εφαρμογή τις απαιτούμενες οργανωτικές δομές για το σκοπό αυτό, είναι η εξής:

 1. ΚΑΛΔΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΑΜΙΑΣ
 6. ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΜΕΛΟΣ
 7. ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΜΕΛΟΣ
 8. ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΜΕΛΟΣ
 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΛΟΣ
 10. ΠΙΠΙΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΜΕΛΟΣ
 11. ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΕΛΟΣ

 

2ον) Η ομόφωνη έγκριση κατ αρχήν, του προτεινόμενου από τον Αναπληρωτή Γραμματέα, οργανογράμματος λειτουργίας των δομών του φορέα, με τις αναγκαίες προσθήκες που προτάθηκαν με εισήγηση του Προέδρου (Νομική τεκμηρίωση) και του αναπληρωτή Γραμματέα (προσθήκη επιτροπής Δεοντολογίας) οι οποίες θα συζητηθούν διεξοδικά στο επόμενο Δ.Σ (15 Νοεμβρίου 2016).

3ον) Η Στελέχωση των οργανωτικών δομών από μέλη που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ανταποκρινόμενα στην πρόσκληση της 24ης Σεπτεμβρίου 2016 και η οποία διαδικασία ολοκληρώνεται τελικώς την 15η Νοεμβρίου, λόγω της εντυπωσιακής ανταπόκρισης που υπήρξε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οποιοδήποτε μέλος εκδηλώσει και εκ των υστέρων ενδιαφέρον ενασχόλησης – συμμετοχής στις δομές, θα αποκλείεται.

Η Δημοκρατική Ενότητα (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών, κάνει πράξη την εφαρμογή ανοιχτών αξιοκρατικών διαδικασιών, με πλήρη διαφάνεια, χωρίς αποκλεισμούς και ιδεοληψίες, δίνοντας την δυνατότητα στα μέλη της να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη για την ενθουσιώδη ανταπόκρισή τους.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών.

Ανακοίνωση – Ολοκλήρωση Διαδικασιών Στελέχωσης Δομών

Ανακοίνωση – Ολοκλήρωση Διαδικασιών Στελέχωσης Δομών

Αγαπητοί φίλοι,

Η διαδικασία στελέχωσης των Διοικητικών και οργανωτικών δομών της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών, ολοκληρώνεται μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016.

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη που ΔΕΝ έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με την προσωρινή Διοικούσα επιτροπή, για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στις Διοικητικές και Οργανωτικές δομές του φορέα, να το πράξουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 4ης Νοεμβρίου, επικοινωνώντας με τον κύριο Βλαστάρη Νικόλαο στο: 694 165 0033, ή στέλνοντας email στη διεύθυνση: grammateia@den.com.gr.

Για την Δημοκρατική Ενότητα «Δ.ΕΝ» Ελευθέρων Πολιτών

ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

Ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του φορέα

Ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του φορέα

Μετά την επιβεβαιωμένη ύπαρξη κρουσμάτων παράνομης και καταχρηστικής συμπεριφοράς από την Εθνική τράπεζα, φυσικά για λογαριασμό του καθεστώτος, ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους μας για τα ακόλουθα:

 • Τουλάχιστον δυο μέλη μας που ήθελαν να καταθέσουν τις συνδρομές τους στην Εθνική τράπεζα, ήρθαν αντιμέτωποι με την άρνηση της να δεχτεί τις καταθέσεις τους, με το πρόσχημα ότι οι λογαριασμοί των πολιτικών φορέων ΔΗΘΕΝ έχουν «φραγή» και ως εκ’ τούτου οι καταθέσεις σε πολιτικούς φορείς ΔΕΝ γίνονται δεκτές !!! Φυσικά για την παράνομη, καταχρηστική και αντισυνταγματική αυτή συμπεριφορά η Δ.ΕΝ. και η Ελευθερία είναι ήδη στην διαδικασία που προβλέπεται κατά Νόμον.
 • Υπενθυμίζεται ότι βάση του Νόμου 4304/2014, ο καταθέτης σε πολιτικό φορέα, καταθέτει ονομαστικά με την ταυτότητα του και ίσως θα πρέπει να δηλώσει στην τράπεζα ότι δεν ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες (άρθρο 5 παρ.6):

 

yposimiosi1

 

Ότι άλλο ζητηθεί από την τράπεζα σίγουρα είναι εκ’ του πονηρού, σαν την «Φραγή» που η τράπεζα προφασίζεται προκειμένου να δημιουργήσει οικονομική αδυναμία στον φορέα, διότι πλέον έχουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ καταλάβει ότι η «Βασιλεία» τους, καθώς  και της «Αυλής» τους έχει ήδη λάβει τέλος !!!

 • Σε περίπτωση που μέλος μας θελήσει να καταθέσει χρήματα υπέρ της Δ.ΕΝ. και η τράπεζα του αρνηθεί παρανόμως να κάνει δεκτή την κατάθεση του, θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στον διευθυντή της τράπεζας και γραπτώς να λάβει γνώση βάση ποιου νόμου η τράπεζα αρνείται την κατάθεση. Τόσο το αίτημα για ενημέρωση, όσο και η απάντηση της τράπεζας πρέπει να γίνονται ΕΓΓΡΑΦΩΣ και βάση των δικαιωμάτων των Πολιτών, που έχουμε ήδη αναρτήσει στο σχετικό άρθρο μας:  https://den.com.gr/mathe-ta-diakaiomata-sou/.
 • Τονίζεται ότι η άρνηση του διευθυντή να απαντήσει γραπτώς στο μέλος μας, για το ποιός είναι ο νόμος που απαγορεύει την κατάθεση χρημάτων σε πολιτικό φορέα, επισύρει ποινικές και αστικές ευθύνες κατά του διευθυντή, αλλά και κατά της τράπεζας και το μέλος μπορεί να ζητήσει την σύλληψη του διευθυντή ή όποιου άλλου υπευθύνου.

 

Παρακαλούμε πολύ, όποιο μέλος μας συναντήσει τέτοια προβλήματα να επικοινωνεί άμεσα με τον Γ. Γραμματέα της Ελευθερίας, κ. Μασσέλο Ιωάννη στο 21.21.05.47.05 ή στο 694.99.07.999.