Συμμετοχή στη μήνυση κατά των τραπεζών

Την Αίτηση Εγγραφής και την Εξουσιοδότηση του μηνυτή, συμπληρωμένες και θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής, τις εσωκλείεται σε φάκελο και τις αποστέλλετε ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ.  υπόψιν του ορισμένου από τον πολιτικό φορέα αρμοδίου, κ. Ανδριτσόπουλου Φώτιου, στη διεύθυνση: Αρτάκης 109 Ν. Σμύρνη, ΤΚ 171 24.      

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών, άπαντες θα παραλάβετε :

1) Την Κάρτα μέλους του φορέα που αναγράφει τον Αριθμό Μητρώου σας.

2) Τους Κωδικούς Πρόσβασης (passwords) για να εισέρχεστε στις ειδικές και αποκλειστικές περιοχές μελών, που έχουμε δημιουργήσει για εσάς, στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα μας, www.den.com.gr:

 

                                                                         

 

διασφαλίζοντας κατ αρχήν τα προσωπικά σας δεδομένα, και παρέχοντάς σας την δυνατότητα να παρακολουθείτε και να ενημερώνεστε απ’ όπου και αν βρίσκεστε :

α) Την πρόοδο της εξέλιξης των δικογραφιών,

β) Τα οικονομικά στοιχεία του Φορέα (όπως αυτό προβλέπεται στο καταστατικό στο

άρθρο 6 παρ. 5, για να διασφαλίζεται η διαφάνεια των οικονομικών),

γ) Να λαμβάνεται αρχεία και έγγραφα που είναι απαραίτητα, σχετικά με τις δραστηριότητες του φορέα,

δ) Να έχετε πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων,

ε) Να παρακολουθείτε μαγνητοσκοπημένα τις συνεδριάσεις (προσεχής λειτουργία),

στ) Να λαμβάνεται υλικό (υποδείγματα εξωδίκων και άλλων εγγράφων) από την ενότητα: «Άμυνα Πολιτών» για προσωπική ή συλλογική χρήση,

ζ) Να έχετε σε πρόσβαση στην Νομική βιβλιοθήκη των μελών, με όλη την σχετική Νομοθεσία και νομολογία, Διεθνή και Εγχώρια,

η) Να έχετε συνεχή ροή πληροφοριών για τις δράσεις του φορέα σε πραγματικό χρόνο,

θ) Να παίρνετε μέρος σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και να είστε στα κέντρα των αποφάσεων, ισότιμα και αμεσοδημοκρατικά.

 

Και πολλές άλλες λειτουργίες που θα υλοποιήσουμε μελλοντικά μέσα από προτάσεις και ιδέες που και εσείς θα προτείνετε, ώστε η επικοινωνία μας να γίνει όσο το δυνατόν πιο διαδραστική και άμεση.

Γιατί θέλουμε τους Πολίτες ενημερωμένους και ενεργούς.

Γιατί η Δ.ΕΝ. είναι υπόθεση όλων μας, ΔΕΝ είναι υπόθεση κάποιων.

Γιατί η Ελλάδα, είναι υπόθεση όλων μας και όχι κάποιων.

 

 

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στον κοινό μας αγώνα,

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, ή διευκρίνιση.

 

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Περιοχή Δικογραφιών