Συμμετοχή στη μήνυση κατά των τραπεζών

Η διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής στη δικογραφία, ολοκληρώνεται και επιβεβαιώνεται από τον φορέα, αφού παραλάβει την Αίτηση Εγγραφής και την εξουσιοδότηση του μηνυτή αντίστοιχα, ελέγξει την πληρότητα των στοιχείων σας και επαληθεύσει την πληρωμή της συνδρομής σας, η οποία γίνεται αποκλειστικά και για λόγους διαφάνειας,

στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στον Λογαριασμό: 153/001874-06 ή στο IBAN: GR5701101530000015300187406

Τα νέα μέλη καταθέτουν το ποσό των 55 ευρώ που αντιστοιχεί στην εγγραφή, (5 ευρώ και πληρώνεται εφ άπαξ) και την ετήσια συνδρομή που είναι 50 ευρώ.

Τα υπάρχοντα μέλη (εφόσον ΔΕΝ είναι ταμειακώς τακτοποιημένα), το υπόλοιπο που ενδεχομένως να έχουν μέχρι τα 50 ευρώ, που αποτελεί την ετήσια συνδρομή που προβλέπεται.

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Περιοχή Δικογραφιών