Συμμετοχή στη μήνυση κατά των τραπεζών

Στο δεύτερο βήμα μπορείτε να μελετήσετε και να κατεβάσετε το περιεχόμενο της μήνυσης που θα δείτε παρακάτω και να κατεβάσετε την εξουσιοδότηση συμμετοχής στη μήνυση.

Συμπληρώνετε πρώτα το σχετικό πεδίο στην Αίτηση Εγγραφής και κατόπιν κατεβάστε την αντίστοιχη Εξουσιοδότηση από εδώ:


Την εξουσιοδότηση, την συμπληρώνετε και την θεωρείτε για το γνήσιο της υπογραφής, σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη (Κ.Ε.Π.), ή σε ένα αστυνομικό τμήμα.

(Προσοχή η υπογραφή της εξουσιοδότησης, γίνεται παρουσία του υπαλλήλου)


(Οι φίλοι που επιθυμούν να εγγραφούν και είναι κάτοικοι στο εξωτερικού, θεωρούν την αίτηση τους στην κατά τόπους προξενική αρχή).

 

Τέλος, αποστέλλεται την θεωρημένη αίτηση εγγραφής ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ, υπόψιν του ορισμένου από τον πολιτικό φορέα αρμοδίου, κ. Ανδριτσόπουλου Φώτιου, στη διεύθυνση: Αρτάκης 109 Ν. Σμύρνη, ΤΚ 171 24, Αθήνα.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΣΕΩΣ:

 

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Περιοχή Δικογραφιών