Συμμετοχή στη μήνυση κατά των τραπεζών

Αυτό το βήμα αφορά μόνο νέα μέλη.
Τα ήδη υπάρχοντα μέλη προχωρούν στο επόμενο βήμα – Εξουσιοδότηση Συμμετοχής.

Το πρώτο βήμα για να συμμετέχετε στην ομαδική μήνυση κατά των Τραπεζών, είναι να γίνετε μέλος του πολιτικού φορέα.  Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται να γνωρίζετε:

Την Ιδρυτική διακήρυξη, την οποία μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε πατώντας εδώ   :  

Το Καταστατικό, το οποίο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε πατώντας εδώ:                      

 

Αφού ενημερωθείτε για τα παραπάνω, συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής την οποία μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ:

 

Την αίτηση αυτή, την συμπληρώνετε και την θεωρείτε για το γνήσιο της υπογραφής, σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη (Κ.Ε.Π.), ή σε ένα αστυνομικό τμήμα.

(Προσοχή η υπογραφή της αιτήσεως, γίνεται παρουσία του υπαλλήλου)


(Οι φίλοι που επιθυμούν να εγγραφούν και είναι κάτοικοι στο εξωτερικού, θεωρούν την αίτηση τους στην κατά τόπους προξενική αρχή).

 

Τέλος, αποστέλλεται την θεωρημένη αίτηση εγγραφής ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ, υπόψιν του ορισμένου από τον πολιτικό φορέα αρμοδίου, κ. Ανδριτσόπουλου Φώτιου, στη διεύθυνση: Αρτάκης 109 Ν. Σμύρνη, ΤΚ 171 24, Αθήνα.

 

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Περιοχή Δικογραφιών