Δημοκρατική Ενότητα (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο (8-11-2016)

 

Με Αποστολή να θέσει σε πλήρη λειτουργία τον πολιτικό φορέα και να τον οδηγήσει στο ιδρυτικό συνέδριο.

  

                                                        1. Καλδής Ηλίας – Πρόεδρος

                                                        2. Οικονομόπουλος Χαράλαμπος – Αντιπρόεδρος

                                                        3. Τσονόπουλος Παναγιώτης – Γενικός Γραμματέας

                                                        4. Σαβουλίδης Χαράλαμπος – Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

                                                        5. Βλαστάρης Νικόλαος – Ταμίας

                                                        6. Βλαστάρη Καλλόπη – Μέλος

                                                        7. Εφεντάκης Ιωάννης – Μέλος

                                                        8. Παπαδοπούλου Γεωργία – Μέλος

                                                        9. Πίπιλα Μαργαρίτα – Μέλος 

Δημοκρατική Ενότητα (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Η Ελεγκτική Επιτροπή του πολιτικού φορέα

(Όπως αυτή προτάθηκε από το Ιδρυτικό Προεδρείο)
 

                                                        1. Σαρρής Γεώργιος  – Μέλος (Ελευθερία)

                                                        2. Μασσέλος Ιωάννης  – Μέλος (Ελευθερία)

                                                        3. Δαβίτη Άννα  – Μέλος (Ελευθερία)

                                                        4. Θεοχάρης Αθανάσιος  – Μέλος

                                                        5. Κάργα Βασιλική  – Μέλος

                                                        6. Πουλημένος Χρήστος  – Μέλος

                                                        7. Σπηλιοτοπούλου Μαρία  – Μέλος

                                                        8. Τσοκτουρίδης Κωνσταντίνος  – Μέλος

                                                        9. Καλλός Αιμίλιος  – Μέλος

                                                       10. Χριστοδουλάρης Σωκράτης  – Μέλος

                                                       11. Μπεκύρη Ελένη –  Διαχειρίστρια της Α.Μ.Κ.Ε  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Μέλος

 

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Ελευθερία