Προτεινόμενο διάγραμμα οργανωτικής δομής του Φορέα

Προτεινόμενο διάγραμμα οργανωτικής δομής του Φορέα
?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Περιοχή Δικογραφιών