ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5 Φεβρουαρίου 2016

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Δημοκρατικής Ενότητας Δ.ΕΝ. Ελευθέρων Πολιτών, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι ο απαιτούμενος αριθμός Ιδρυτικών μελών για την Ίδρυση του πολιτικού μας φορέα, έχει επιτευχθεί.

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, ενημερώνουμε όλα τα μέλη που έχουν προεγγραφεί ψηφιακά και εκκρεμεί η προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσής τους, να την αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των εγγράφων στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να συμπεριληφθούν και αυτοί, στα ιδρυτικά μέλη.

Σας ευχαριστούμε όλους για την στήριξη στην κοινή μας προσπάθεια. 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή «Δ.ΕΝ.»

Print Friendly, PDF & Email