Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2017

 

Προκήρυξη διεξαγωγής νέων επαναληπτικών αρχαιρεσιών, για την συμπλήρωση των υπολοίπων μελών του Ελεγκτικού συμβουλίου, το οποίο  θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική προεδρία, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης πλειοψηφίας (3/5 Ιδρυτικών μελών), σύμφωνα με το άρθρο  3.1Δ.ii του καταστατικού, κατά τις διενεργηθείσες δύο προηγούμενες αρχαιρεσίες.

1) Οι Αρχαιρεσίες αφορούν μόνο τα Ιδρυτικά μέλη και η συμμετοχή τους σε αυτές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το καταστατικό.

2) Αν ΔΕΝ επιτευχθεί η προβλεπόμενη πλειοψηφία, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί.

3) Οι Αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 Ε του καταστατικού. Τα Ιδρυτικά μέλη που ΔΕΝ έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οφείλουν να αποκτήσουν πρόσβαση, κατά το διάστημα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δηλαδή από τις 00:01 της 4ης Δεκεμβρίου 2017 έως και τις 24:00 τις 10ης Δεκεμβρίου 2017.

4) Οι κλειδάριθμοι αποκλειστικής και μοναδικής συμμετοχής παραμένουν ίδιοι για τα παλαιά Ιδρυτικά μέλη , ενώ στα νέα Ιδρυτικά μέλη θα αποδοθούν – αποσταλούν οι κωδικοί τους, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε μέσω μηνυμάτων (sms).

5) Οι σταυροί προτίμησης, για την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου, θα είναι έως και εννέα (9)

6) Η υποβολή  υποψηφιοτήτων αρχίζει την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και ολοκληρώνεται μέχρι και την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2017.

7.1) Όσοι είχαν υποβάλει υποψηφιότητα στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία (16 έως 22 Οκτωβρίου 2017), θεωρούνται εκ νέου υποψήφιοι. Εάν κάποιοι από αυτούς δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, οφείλουν να το δηλώσουν, είτε τηλεφωνικά στην Γραμματεία του Φορέα, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: grammateia@den.com.gr

7.2) Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για πρώτη φορά, θα πρέπει να αποστείλουν, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekloges@den.com.gr, ή με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Αρτάκης 109  Ν.Σμύρνη Τ.Κ. 17124:

α) Σύντομο βιογραφικό και

β) Φωτογραφία (πρόσφατη),

προκειμένου να προβληθούν όλες οι υποψηφιότητες ισότιμα, από την επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα.

8) Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017.

9) Οι υποψήφιοι θα εκλεγούν, βάσει του αριθμού των ψήφων που θα συλλέξουν.

10) Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα γίνει κλήρωση.

11) Θα υπάρχουν τρεις (3) επιλαχόντες.

12) Οι εκλεγέντες οφείλουν να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του περιορισμού του άρθρου 7 του καταστατικού, σύμφωνα με τον οποίο : «Όλα τα μέλη που θα αναλάβουν θεσμικές προσωρινές θέσεις μέχρι να γίνει το Ιδρυτικό Συνέδριο, από όπου θα εκλεγούν τα πρώτα τακτικά όργανα, δεν μπορούν να βάλουν καμία υποψηφιότητα στο συνέδριο αυτό και για καμιά θεσμική θέση, χωρίς όμως να αποκλείονται από τις επόμενες εκλογές οργάνων, σε επερχόμενα συνέδρια».

13) Η Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του φορέα, σύμφωνα με το άρθρο (3.2Β) του καταστατικού, αποτελείται από τους:

α) Ελένη Μπεκύρη του Κωνσταντίνου

β) Αλεξάνδρα Τούμπα του Αθανασίου

γ)  Παναγιώτη Γασπαράτο του Αλεξάνδρου

14) Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν από την εφορευτική επιτροπή και θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα.

 

den-logo

Print Friendly, PDF & Email