Όσα μέλη επιθυμούν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ε.Γ.Σ), οφείλουν να γνωρίζουν ότι πρέπει να απευθυνθούν στο επίσημο όργανο διοίκησης το οποίο θα την συγκαλέσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα (ΑΚ.95) και στο Καταστατικό (3.1Β.ε).

Η Δ.ΕΝ. μέχρι στιγμής ΔΕΝ έχει τέτοιο επίσημο όργανο το οποίο θα παραλάβει το αίτημα των μελών για να προχωρήσει εν συνεχεία στην σύγκληση Ε.Γ.Σ. Για να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του επισήμου οργάνου, έτσι ώστε να είναι νόμιμη η σύγκληση της Συνέλευσης, αλλιώς οι όποιες άλλες συνευρέσεις μελών ΔΕΝ αποτελούν Νόμιμη Συνέλευση και οι αποφάσεις τους είναι άκυρες και ΔΕΝ δεσμεύουν το Φορέα.

Όσοι «βιάζονται» και εμμένουν στη σύγκληση μη Νόμιμης Συνέλευσης, κατά παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού, για να παρουσιάσουν το έργο τους, με μοναδικό σκοπό να καταλάβουν αξιώματα σε ένα νεοσύστατο Φορέα όπως η Δ.ΕΝ. παρασύροντας τα Ιδρυτικά μέλη σε μη νόμιμες ενέργειες έχοντας αλλότριους σκοπούς και ενώ η χώρα διαλύεται, τους αφήνουμε στη κρίση σας…

Όλοι εσείς που αγκαλιάσατε τη Δ.ΕΝ. γιατί πιστέψατε στο διαφορετικό, σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας στήριξη σε αυτούς που επιμένουν σε Σύγκληση μη Νόμιμης Συνέλευσης, είναι σαν να ζητάτε να επαναληφθούν αυτά, για τα οποία διαχρονικά καταγγέλλετε τα άλλα κόμματα.

 

Print Friendly, PDF & Email