Οδηγός διεξαγωγής επαναληπτικής ηλεκτρονικής

ψηφοφορίας, για την ανάδειξη

Ελεγκτικού Συμβουλίου – Ιδρυτικής Προεδρίας

της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) 

Ελευθέρων Πολιτών.

 


(Δείτε το βίντεο)

 

Ψηφίζουν μόνο τα Ιδρυτικά μέλη, από 16 έως και 22 Οκτωβρίου 2017


για την ανάδειξη του Ελεγκτικού Συμβουλίου – Ιδρυτικού Προεδρείου.  

(Από 1 έως και 9 επιλογές υποψηφίων)

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Ελευθερία