Οδηγός διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για τις Εκλογές

της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών


(Δείτε το βίντεο)

Ψηφίζουν τα Ιδρυτικά μέλη, από 12 έως και 18 Ιουνίου 2017


για την ανάδειξη του Ελεγκτικού Συμβουλίου – Ιδρυτικού Προεδρείου.  

 

(Από 1 έως και 9 υποψηφίους)

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Ελευθερία