Ξεκινώντας την διαδικασία εγγραφής στον πολιτικό μας φορέα (Δημοκρατική Ενότητα «Δ.ΕΝ.» Ελευθέρων Πολιτών), θέλουμε να σας ενημερώσουμε, ότι για εμάς η εγγραφή σας, ΔΕΝ είναι απλά μια τυπική διαδικασία, αλλά πρωτίστως μια πράξη συνείδησης – αντίστασης για την απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Θέλουμε συνειδητοποιημένους συνοδοιπόρους και όχι περαστικούς αιτησιογράφους. 

Έτσι, πρέπει να γνωρίζετε με ακρίβεια, τις αρχές, τους σκοπούς και τις προϋποθέσεις εγγραφής.

Γι αυτό, ξεκινήστε διαβάζοντας με προσοχή :

 

1ον. Την Ιδρυτική διακήρυξη:

(πατήστε στην εικόνα)

ιδρ

 

2ον. Το Καταστατικό:

(πατήστε στην εικόνα)

κατ

 

3ον. Τις δεσμεύσεις των μελών:

(πατήστε στην εικόνα)

δεσμ

 

Αφού ενημερωθήκατε για το περιεχόμενο των ανωτέρω, η εγγραφή σας γίνεται ως εξής :

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 

α) Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα προεγγραφής στον εξής σύνδεσμο:

                                                                     (πατήστε στην εικόνα)

εγγραφη

 

 

Σε περίπτωση που ΔΕΝ έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, ή ΔΕΝ διαθέτετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μπορεί να κατεβάσετε το έντυπο της αιτήσεως στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

(πατήστε στην εικόνα)

aitisi2

aitisi-eggrafis2

 

 

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία ιδιοχείρως, θεωρείτε το γνήσιο της υπογραφής σας στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π της περιοχής σας. Εναλλακτικά σε οποιοδήποτε Αστυνομικό τμήμα, ή σε οποιοδήποτε δικηγόρο.

Οι φίλοι που επιθυμούν να εγγραφούν από χώρες του εξωτερικού, θεωρούν την αίτηση, στην κατά τόπους προξενική αρχή..

(Υπενθύμιση : Τα στοιχεία σας μπορεί να είναι συμπληρωμένα από πριν. Η υπογραφή σας μπορεί να μπει, μόνο ενώπιον του υπαλλήλου των Κ.Ε.Π, για να μπορεί να την θεωρήσει.)

 

  • Όλα τα έγγραφα αποστέλλονται με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, υπόψιν του αρμοδίου μέλους, κυρίου Ανδριτσόπουλου Φώτιου, στη διεύθυνση: Αρτάκης 109 , Ν. Σμύρνη, Τ.Κ. 171 24, Αθήνα, Τηλ: 697 473 2189.
  • Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί του και για την χορήγηση των σχετικών αιτήσεων και δηλώσεων σε έντυπη μορφή, στην περίπτωση που ΔΕΝ έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Με την παραλαβή των εγγράφων και την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα ενημερωθείτε και για τον αριθμό μητρώου μέλους που λάβατε.

 

Print Friendly, PDF & Email