Επισυναπτόμενο 7

Επισυναπτόμενο 7

Επισυναπτόμενο 7: Βασικά στοιχεία, που πρέπει να γνωρίζει κάθε Πολίτης, σχετικά με την Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.»   Βάση των Ιδρυτικών και Απαράβατων θεμελιωδών πυλώνων του «Δ.ΕΝ.», που συνίδρυεται τώρα με ανοιχτές διαδικασίες αληθινής Δημοκρατικής...
Επισυναπτόμενο 8

Επισυναπτόμενο 8

Επισυναπτόμενο 8: Άρθρο 93 του Συντάγματος (ειδικά παρ. 4) ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ: MEPOΣ TPITO – Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA E΄ – Δικαστική Eξουσία > KEΦAΛAIO ΔEYTEPO – Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων ‘Αρθρο 93:...
Επισυναπτόμενο 6

Επισυναπτόμενο 6

Επισυναπτόμενο 6: Άρθρο 120 του Συντάγματος. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ: MEPOΣ TETAPTO – Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > TMHMA Δ΄ – Aκροτελεύτια διάταξη ‘Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη) Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική...
Επισυναπτόμενο 5

Επισυναπτόμενο 5

Επισυναπτόμενο 5: Άρθρα 51 και 52 του Συντάγματος. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ: MEPOΣ TPITO – Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA Γ΄ – Bουλή > KEΦAΛAIO ΠPΩTO – Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής. ‘Αρθρο 51: (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό...
Επισυναπτόμενο 4

Επισυναπτόμενο 4

Επισυναπτόμενο 4: Άρθρο 162 ΠΚ, περί εξαπάτησης εκλογέων. Άρθρο 162 ΠΚ (εξαπάτηση εκλογέων) Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του...
Επισυναπτόμενο 9

Επισυναπτόμενο 9

Επισυναπτόμενο 9: Άρθρο 64 ΚΠΔ, περί παθητικής νομιμοποίησης και Άρθρο 68 ΚΠΔ, περί άσκησης και διατύπωσης της πολιτικής...