Ανακοίνωση – Αλλαγή ημερομηνίας αρχαιρεσιών

Ανακοίνωση – Αλλαγή ημερομηνίας αρχαιρεσιών

Μετά το θάνατο του Ιωάννη Μασσέλου του Νικολάου, ενός εκ των ιδρυτών του πολιτικού φορέα, αποφασίστηκε η μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη του Ελεγκτικού συμβουλίου, που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική προεδρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.Δ του καταστατικού.   Συγκεκριμένα :

 • Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από 12 Ιουνίου 2017, έως και 18 Ιουνίου 2017 και αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του φορέα (άρθρο 3.1.Δ. καταστατικού).
 • Η διαδικασία διεξαγωγής θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 Ε του καταστατικού. Τα Ιδρυτικά μέλη που ΔΕΝ έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρέπει να  φροντίσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό, κατά το διάστημα από 12 έως και 18 Ιουνίου 2017, για να συμμετέχουν στην ψηφοφορία.
 • Η υποβολή των υποψηφιοτήτων αρχίζει από αύριο, 23 Μαΐου 2017 και λήγει στις 4 Ιουνίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την υποψηφιότητα τους ηλεκτρονικά, στο email: ekloges@den.com.gr.

    Δεκτές επίσης θα γίνουν και οι υποψηφιότητες που θα αποσταλούν μέσω  
ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, εφόσον έχουν σφραγίδα με 
ημερομηνία
αποστολής, μέχρι και την 4η Ιουνίου 2017.

 • Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του Φορέα, στο email: (ekloges@den.com.gr), ή με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Ανδρομάχης 172 Καλλιθέα, Τ.Κ. 17673 :

                    α) Φωτογραφία              

                    β) Σύντομο βιογραφικό            

προκειμένου να προβληθούν όλες οι υποψηφιότητες ισότιμα, από την επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα.     

 • Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2017 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα: www.den.com.gr.
 • Κάθε ιδρυτικό μέλος θα παραλάβει, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, που θα του αποσταλεί στην Διεύθυνση που έχει δηλώσει, κλειδάριθμο μοναδικής συμμετοχής, για να διασφαλισθεί το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας.
 • Οι σταυροί προτίμησης, για την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου, θα είναι έως και εννέα (9).
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα γίνει κλήρωση.
 • Στην περίπτωση παραίτησης μέλους του Ελεγκτικού Συμβουλίου – Ιδρυτικής Προεδρίας, την θέση του θα καταλάβει ο πρώτος επιλαχών.
 • Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν από την εφορευτική επιτροπή και θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.
 • Η τριμελής εφορευτική επιτροπή, παραμένει ως έχει, δηλαδή απαρτίζεται από τους: Ελένη Μπεκύρη του Κωνσταντίνου, Παναγιωτούλα Δρακονταειδή του Διονυσίου και Αθανάσιο Λύρα του Θεοδώρου.
 • Οι εκλεγέντες οφείλουν να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του περιορισμού του άρθρου 7 του καταστατικού, σύμφωνα με τον οποίο : «Όλα τα μέλη που θα αναλάβουν θεσμικές προσωρινές θέσεις μέχρι να γίνει το Ιδρυτικό Συνέδριο, από όπου θα εκλεγούν τα πρώτα τακτικά όργανα, δεν μπορούν να βάλουν καμία υποψηφιότητα στο συνέδριο αυτό και για καμιά θεσμική θέση, χωρίς όμως να αποκλείονται από τις επόμενες εκλογές οργάνων, σε επερχόμενα συνέδρια».

           

 

Δημοκρατική Ενότητα (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Διαδικασία συμμετοχής στην ομαδική αγωγή κατά των τραπεζών βήμα-βήμα

Διαδικασία συμμετοχής στην ομαδική αγωγή κατά των τραπεζών βήμα-βήμα

Η αγωγή αυτή, κατατίθεται από μέλη του πολιτικού μας φορέα, σε ομάδες των 50 μελών και άνω, και είναι μια δράση που στοχεύει στην μαζικότητα, για να έχει το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα για όλους τους Πολίτες.

Αυτό ΔΕΝ σημαίνει, ότι ΔΕΝ παρέχεται και ατομικά η δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτήν όποιος το επιθυμεί, (είτε ως άτομο, είτε ως έτερος αγωνιζόμενος φορέας).

 Για να συμμετέχετε στην ομαδική αγωγή, ως μέλη της Δημοκρατικής Ενότητας

(Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα,

με τη σειρά που εμφανίζονται:

 
 

Υπεύθυνος επικοινωνίας για την διαδικασία συμμετοχής : Κωνσταντίνος Λουκίσας.
Επικοινωνήστε μαζί του στο: 697 697 1410 ή εναλλακτικά στο τηλεφωνικό κέντρο της Νομικής υπηρεσίας του Φορέα Α.Μ.Κ.Ε “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” στο:  210 324 4849,  για οποιαδήποτε βοήθεια επί της διαδικασίας, συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ενημέρωση συμμετεχόντων στην ομαδική μήνυση της Δ.ΕΝ.

Ενημέρωση συμμετεχόντων στην ομαδική μήνυση της Δ.ΕΝ.

Η Δημοκρατική Ενότητα (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών, ενημερώνει τα μέλη που συμμετέχουν στην ομαδική μήνυση κατά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και των διατελεσάντων Διοικητών της Τραπέζης της Ελλάδος, ότι η διαδικασία αντικατάστασης των εξουσιοδοτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 22/4/2017. Οι νέες εξουσιοδοτήσεις έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε όσους διέθεταν), ενώ στους υπόλοιπους που ΔΕΝ διέθεταν ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής, απεστάλησαν ταχυδρομικώς μέσω ΕΛΤΑ στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο Φορέα.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην ομαδική μήνυση, να ελέγξουν την παραλαβή της νέας εξουσιοδότησης και να την αποστείλουν ΑΜΕΣΑ, ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ μέσω ΕΛΤΑ (κατά προτίμηση), στην διεύθυνση που αναγράφεται στη σχετική επιστολή και είναι:

Αρτάκης 109 Ν. Σμύρνη, ΤΚ 171 24, υπόψιν του ορισμένου από τον πολιτικό φορέα αρμοδίου, κ. Ανδριτσόπουλου Φώτιου,

Στην περίπτωση που ΔΕΝ βρίσκετε την σχετική αλληλογραφία, μπορείτε να κατεβάσετε την εξουσιοδότηση από εδώ:


Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντικατάστασης των εξουσιοδοτήσεων, η οποία προέκυψε λόγω του απρόσμενου χαμού του εξουσιοδοτούμενου (Ιωάννη Μασσέλου), ορίζεται η 20η Μαϊου 2017. Μέχρι τότε στην διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και νέα μέλη που ΔΕΝ είχαν δηλώσει συμμετοχή στην πρώτη κατάθεση ομαδικής μήνυσης και μπορούν να συμπεριληφθούν, αφού στείλουν την εξουσιοδότηση που μπορούν να κατεβάσουν στον ως άνω σύνδεσμο και εφόσον ΔΕΝ έχουν εκκρεμότητες με το μητρώο τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιοδήποτε θέμα σχετιζόμενο με την συμμετοχή τους στην ομαδική μήνυση, στα τηλέφωνα:  697 473 2189 και 697 747 6664 

Όσες δηλώσεις αποσταλούν εκπρόθεσμα, θα συμπεριληφθούν στην επόμενη κατάθεση ομαδικής μηνύσεως, η οποία θα εκκινηθεί αμέσως μετά την κατάθεση της πρώτης.

 

 

Δημοκρατική Ενότητα (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών
Αρτάκης 109, Ν.Σμύρνη, Τ.Κ 17124

 

Ενημέρωση των μελών της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Ενημέρωση των μελών της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Όσα μέλη επιθυμούν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ε.Γ.Σ), οφείλουν να γνωρίζουν ότι πρέπει να απευθυνθούν στο επίσημο όργανο διοίκησης το οποίο θα την συγκαλέσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα (ΑΚ.95) και στο Καταστατικό (3.1Β.ε).

Η Δ.ΕΝ. μέχρι στιγμής ΔΕΝ έχει τέτοιο επίσημο όργανο το οποίο θα παραλάβει το αίτημα των μελών για να προχωρήσει εν συνεχεία στην σύγκληση Ε.Γ.Σ. Για να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του επισήμου οργάνου, έτσι ώστε να είναι νόμιμη η σύγκληση της Συνέλευσης, αλλιώς οι όποιες άλλες συνευρέσεις μελών ΔΕΝ αποτελούν Νόμιμη Συνέλευση και οι αποφάσεις τους είναι άκυρες και ΔΕΝ δεσμεύουν το Φορέα.

Όσοι “βιάζονται” και εμμένουν στη σύγκληση μη Νόμιμης Συνέλευσης, κατά παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού, για να παρουσιάσουν το έργο τους, με μοναδικό σκοπό να καταλάβουν αξιώματα σε ένα νεοσύστατο Φορέα όπως η Δ.ΕΝ. παρασύροντας τα Ιδρυτικά μέλη σε μη νόμιμες ενέργειες έχοντας αλλότριους σκοπούς και ενώ η χώρα διαλύεται, τους αφήνουμε στη κρίση σας…

Όλοι εσείς που αγκαλιάσατε τη Δ.ΕΝ. γιατί πιστέψατε στο διαφορετικό, σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας στήριξη σε αυτούς που επιμένουν σε Σύγκληση μη Νόμιμης Συνέλευσης, είναι σαν να ζητάτε να επαναληφθούν αυτά, για τα οποία διαχρονικά καταγγέλλετε τα άλλα κόμματα.

 

Επίσημη Ενημέρωση των Μελών της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Επίσημη Ενημέρωση των Μελών της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Το Ιδρυτικό Προεδρείο της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών, Ενημερώνοντας Υπεύθυνα τα μέλη του, σε αντιδιαστολή των αυθαιρεσιών που διασπείρουν άτομα εντός και εκτός φορέα που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα, και επιθυμώντας να τα προστατεύσει από εσφαλμένες “νομικές αναλύσεις”, τους γνωστοποιεί τα εξής:

Τα 216 ιδρυτικά μέλη, υπέγραψαν κατά την Ίδρυση του Φορέα το 2016, ότι συμφωνούν ομόφωνα να τηρηθεί το άρθρο 3.1Δ του καταστατικού, το οποίο αναφέρει ρητώς :

« οι (τουλάχιστον) διακόσιοι ιδρυτικοί συνυπογράφοντες το παρόν καταστατικό συμφώνησαν ομοφώνως για την συγκρότηση ενδεκαμελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική Προεδρία…»

Σήμερα ορισμένοι εξ΄αυτών, ζητούν την μη τήρηση της έγγραφης αυτής συμφωνίας.

Αυτό από μόνο του, θεωρείται αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης και καταστρατήγηση του καταστατικού.

Σχετικά με την Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης που επικαλούνται πολλοί «νομομαθείς» ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Πανελλήνια Γενική συνέλευση, συγκαλείται από την Συλλογική Προεδρία, μετά την πάροδο 4 ετών από την λειτουργία του φορέα, σύμφωνα με το (άρθρο 3. 1B ii) που αναφέρει τα εξής:

«ii. Ειδικά, ρητώς προβλέπεται ότι η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 4 χρόνια με τουλάχιστον δύο θέματα την εκλογή της Συλλογικής Προεδρίας και την κατάρτιση προεκλογικού προγράμματος. Συνέρχεται δε, κατά τον μήνα Μάρτιο. Τα απερχόμενα μέλη του Συλλογικού Προεδρείου σε συνεργασία με το Ιδρυτικό Συμβούλιο αναλαμβάνουν την κατάρτιση της ημερησίας διατάξεως.»

και μόνο με απόφαση της Συλλογικής Προεδρίας, όπως προβλέπει το άρθρο 3.1Β iii του καταστατικού που αναφέρει τα εξής:

«iii) Διαδικασία συγκλήσεως Πανελλήνιας Γενικής Συνελεύσεως:

Αφού συγκεκριμενοποιηθεί ο χρόνος και ο τόπος για την α’ και την πιθανή β’ επαναληπτική ημερομηνία συγκλήσεως της Π.Γ.Σ, με απόφαση της συλλογικής προεδρίας (που πρέπει να ορίζονται τουλάχιστον 2 μήνες μετά την λήψη της απόφασης αυτής,…)»

το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Α.Κ, που αναφέρει τα εξής :

«Η διοίκηση συγκαλεί τη συνέλευση στις περιπτώσεις που ορίζει το καταστατικό ή κάθε φορά που επιβάλλεται από το συμφέρον του νομικού προσώπου.»

Συμπερασματικά, Ευθύνη για την σύγκληση Γ.Σ σε όλες τις περιπτώσεις έχει μόνο η Διοίκηση του Φορέα και οι περιπτώσεις είναι οι εξής :

1ον) Πανελλήνια Γενική Συνέλευση (Άρθρο 3.1.Β) 

 «ii. Ειδικά, ρητώς προβλέπεται ότι η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 4 χρόνια με τουλάχιστον δύο θέματα την εκλογή της Συλλογικής Προεδρίας και την κατάρτιση προεκλογικού προγράμματος. Συνέρχεται δε, κατά τον μήνα Μάρτιο. Τα απερχόμενα μέλη του Συλλογικού Προεδρείου σε συνεργασία με το Ιδρυτικό Συμβούλιο αναλαμβάνουν την κατάρτιση της ημερησίας διατάξεως.»

Συνεπώς η πρώτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μετά το πέρας της πρώτης τετραετίας από την Ίδρυση του φορέα, όπως επαναλαμβάνει και το άρθρο 3. 1.Δ. ii  του καταστατικού που λέει τα εξής:

«Μετά το πέρας της πρώτης τετραετίας και πριν την πρώτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση ρητά συμφωνείται ότι έκαστο μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου θα πρέπει γραπτώς να δηλώσει την πρόθεση του για την παραμονή του ή όχι στην αντίστοιχη θέση».

2ον) Εκτακτη Γενική Συνέλευση (Άρθρο 3.1.Β, ε)

«ε. Έκτακτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που το ζητά η Συλλογική Προεδρία, ή έστω και ένα μέλος του Ιδρυτικού Συμβουλίου κάνοντας χρήση του δικαιώματος ένστασης – μομφής του άρθρου 3.1.Δ ,  ή  το 13%  των εγγεγραμμένων μελών προκειμένου να συζητηθούν έκτακτα θέματα ή παράβαση στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος ή παράβαση στην εφαρμογή του συμφωνηθέντων βάση του παρόντος καταστατικού ή και της Ιδρυτικής διακηρύξεως. Η παράγραφος αυτή δεν τροποποιείται ούτε καταργείται.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο Α.Κ 95 Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται μόνο από την Διοίκηση, εφόσον το ζητήσει η ίδια, ή έστω ένα Ιδρυτικό μέλος, ή το 13% των εγγεγραμμένων μελών και εφόσον αυτά είναι ταμιακώς εντάξει, όπως ορίζει το άρθρο 3.1Β περ. γ. του καταστατικού που αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

«Στη Π.Γ.Σ. θα συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και λόγου (αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των εισηγητών-εκπροσώπων), όσα μέλη, θα έχουν ήδη ανακοινωθεί ως ταμειακώς εν τάξει από τις Οργανωτικές δομές όπου ανήκουν, μέχρι και 2 ημέρες πριν την Π.Γ.Σ.. Επίσης, μόνο δικαίωμα ψήφου θα έχουν και όσοι προσέλθουν έστω και την τελευταία στιγμή, μέχρι και 2 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών της συνδιάσκεψης και εγγραφούν στους καταλόγους των ταμειακώς εν τάξει μελών

Ειδικότερα:

 • Το μέλος που ζητά την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να κάνει χρήση του δικαιώματος του, μόνο στην περίπτωση ένστασης – μομφής του άρθρου 3.1.Δ. που αναφέρει τα εξής:

 «Έκαστο όμως μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου μπορεί να θέσει ένσταση – μομφή σε οποιαδήποτε απόφαση της Συλλογικής Προεδρίας που αντίκεινται στις γενικές αρχές του φορέα, στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος, του καταστατικού και της Ιδρυτικής Διακηρύξεως, ζητώντας τη σύγκληση έκτακτης Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης ώστε την τελική απόφαση να πάρουν τα μέλη του πολιτικού φορέα

Δηλαδή, μόνο σε απόφαση της Συλλογικής Προεδρίας ή οποία εκλέγεται μετά το πέρας της πρώτης τετραετίας.

 • Το 13% των εγγεγραμμένων μελών μπορεί να ζητήσει σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συζητηθούν έκτακτα θέματα ή παράβαση στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος ή παράβαση στην εφαρμογή του συμφωνηθέντων βάσει του παρόντος καταστατικού ή και της Ιδρυτικής διακηρύξεως και πάντοτε σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ 95 δηλαδή, από την Εκλεγμένη Διοίκηση του φορέα κατά το άρθρο 3.1.Δ του καταστατικού που αναφέρει τα εξής:

«3.1.Δ.  Το Ελεγκτικό Συμβούλιο Για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης της Ιδρυτικής διακήρυξης, των γενικών αρχών, του προεκλογικού προγράμματος του φορέα και του καταστατικού του, οι (τουλάχιστον) διακόσιοι ιδρυτικοί συνυπογράφοντες το παρόν καταστατικό συμφώνησαν ομοφώνως για την συγκρότηση ενδεκαμελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική Προεδρία ως εξής:

i. Δια την πρώτην τετραετία εξαιρετικώς και για λόγους τιμής ορίζονται τα τέσσερα πρώτα Ιδρυτικά μέλη Σαρρής Γεώργιος, Μασσέλος Ιωάννης, Χαράλαμπος Σαβουλίδης και Αναστάσιος Αποσπόρης.

ii. Τα υπόλοιπα επτά μέλη που θα συγκροτήσουν το ενδεκαμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο θα προέλθουν από τις εισηγήσεις όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη του πολιτικού φορέα ή όχι, κατά τη διάρκεια των αρχικών ανοικτών διαβουλεύσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που αρχικώς ορίζεται σε πέντε μήνες από την έναρξη λειτουργίας του φορέα. Η δε εκλογή τους προϋποθέτει ενισχυμένη πλειοψηφία, άνω των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων.»

Συμπερασματικά όποιος ΔΕΝ συμφωνεί με αυτά που έχει υπογράψει, είναι υπεύθυνος και υπόλογος για αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης.

Το ιδρυτικό προεδρείο καλεί τα μέλη του να αντισταθούν στην επιχειρούμενη προσπάθεια  Διάλυσης του Φορέα και πρόκλησης σύγχυσης στα μέλη, τα οποία οφείλουν να περιφρουρήσουν τον δίκαιο αγώνα της Δημοκρατικής Ενότητας Δ.ΕΝ. Ελευθέρων Πολιτών !!!  

 

 

 

 

  

 

 

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής – Εκλογική Διαδικασία

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής – Εκλογική Διαδικασία

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ».

 

Από 22 έως και 29 Μαΐου 2017 θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Ελεγκτικού Συμβουλίου, που θα αποτελεί και την 1η Ιδρυτική Προεδρία, του ως άνω φορέα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και ανάδειξης : 

 • Στην εκλογική διαδικασία συμμετέχουν μόνο τα εν ενεργεία ιδρυτικά μέλη.
 • Για να είναι έγκυρη η εκλογική διαδικασία απαιτείται συμμετοχή άνω των 3/5 των ιδρυτικών μελών. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί.
 • Οι υποψήφιοι θα εκλεγούν, βάσει του αριθμού των ψήφων που θα συλλέξουν.
 • Οι σταυροί προτίμησης θα είναι έως και εννέα (9).
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα γίνει κλήρωση.
 • Θα υπάρχουν τρεις (3) επιλαχόντες.
 • Οι εκλεγέντες οφείλουν να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του περιορισμού του άρθρου 7 του καταστατικού, σύμφωνα με τον οποίο : «Όλα τα μέλη που θα αναλάβουν θεσμικές προσωρινές θέσεις μέχρι να γίνει το Ιδρυτικό Συνέδριο, από όπου θα εκλεγούν τα πρώτα τακτικά όργανα, δεν μπορούν να βάλουν καμία υποψηφιότητα στο συνέδριο αυτό και για καμιά θεσμική θέση, χωρίς όμως να αποκλείονται από τις επόμενες εκλογές οργάνων, σε επερχόμενα συνέδρια».

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ