ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2017

Το νεοεκλεγέν Ελεγκτικό συμβούλιο – Ιδρυτική Προεδρία της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών, το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα, από 4 έως και 10 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.Δ του καταστατικού, συνήλθε σε σώμα την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, προκειμένου να αποφασίσει για την ανάληψη των καθηκόντων του.
Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, προέκυψε η ανάληψη καθηκόντων ως κάτωθι:

1) Πρόεδρος, η Παναγιώτα (Νάγια) Δρακονταειδή
2) Αντιπρόεδρος, ο Ευάγγελος – Μάριος Βογιατζής
3) Γενικός Γραμματέας, ο Γεώργιος Αντωνόπουλος
4) Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Νικόλαος Μιχαλόπουλος
5) Ταμίας, ο Χαράλαμπος Σαβουλίδης
6) Μέλος, ο Αναστάσιος Αποσπόρης
7) Μέλος, ο Φώτιος Ανδριτσόπουλος
8) Μέλος, ο Ηλίας Ζαχαριάδης 
9) Μέλος,
ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης
10) Μέλος, ο Μηνάς Μαλάμης
11) Μέλος, ο Στυλιανός Οκταποδάς

Επίσης, ορίστηκαν οι αρμοδιότητες:

1)Τομέας Οργανωτικού, ο Αναστάσιος Αποσπόρης,
2)Τομέας Πολιτικού Σχεδιασμού, οι Φώτιος Ανδριτσόπουλος και Χαράλαμπος Σαβουλίδης
3)Τομέας Νεολαίας, ο Στυλιανός Οκταποδάς

Οι υπόλοιποι τομείς, θα στελεχωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα και του υπάρχοντος οργανογράμματος, από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, αλλά και από μέλη του φορέα που είτε έχουν εκδηλώσει, ή πρόκειται να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.

Το νεοεκλεγέν Ελεγκτικό Συμβούλιο, ευχαριστεί τα Ιδρυτικά μέλη του φορέα για την συμμετοχή τους, όπως επίσης και για την εμπιστοσύνη τους στα πρόσωπά μας.

Από την πλευρά μας, ανταποκρινόμενοι, δεσμευόμαστε ότι θα πράξουμε ότι απαιτείται, για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών του Φορέα μας, στα πλαίσια της εκπλήρωσης του περιεχομένου της Ιδρυτικής μας Διακήρυξης.

 

 

den-logo

Print Friendly, PDF & Email