Ανακοίνωση Διαβούλευσης των μελών του Ιδρυτικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών.

 

Από τις διενεργηθείσες δύο εκλογικές διαδικασίες, που έλαβαν χώρα, για την ανάδειξη του Ελεγκτικού συμβουλίου – Ιδρυτικής Προεδρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3.1Δ του καταστατικού, διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των 202 εγγεγραμμένων μελών του Ιδρυτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν τα 65 μέλη.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με την από 3 Οκτωβρίου 2017 προκήρυξη των επαναληπτικών αρχαιρεσιών, τα Ιδρυτικά μέλη που ΔΕΝ θα συμμετείχαν και στις δυο εκλογικές διαδικασίες, θεωρούνται ανενεργά Ιδρυτικά μέλη και  ο Πολιτικός φορέας θα προβεί σε αντικατάσταση τους με νέα μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του καταστατικού.

Δηλαδή τα 65 ενεργά μέλη του Ιδρυτικού συμβουλίου, θα πρέπει να αποφασίσουν με πλειοψηφία 3/5, ποια από τα ταμειακώς ενήμερα εγγεγραμμένα μέλη, θα αντικαταστήσουν τα ανενεργά μέλη, έχοντας πλέον όλα τα προνόμια των Ιδρυτικών μελών, με επιδιωκόμενο σκοπό, την πλήρη αντικατάσταση όλων των ανενεργών Ιδρυτικών μελών, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί με σχετικό ψήφισμα, που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 30/10/2017 μέχρι και την Κυριακή 5/11/2017.

 

Οδηγός ηλεκτρονικής ψηφοφορίας:

 

 

 

logo2

Print Friendly, PDF & Email