Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης και Ψηφίσματος του Ιδρυτικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών.

 

Μετά την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης των Ενεργών μελών του Ιδρυτικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών και του ψηφίσματος, που έλαβαν χώρα από τις 30/10/2017 έως και 5/11/2017, αποφασίστηκε ομόφωνα η αντικατάσταση των Ανενεργών μελών του Ιδρυτικού Συμβουλίου, με νέα μέλη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του καταστατικού.

 

Συγκεκριμένα, από το Σύνολο των 65 Ενεργών Ιδρυτικών μελών, συμμετείχαν στο ψήφισμα 53 Ιδρυτικά μέλη. Δηλαδή ποσοστό άνω των 3/5 των εναπομεινάντων Ιδρυτικών μελών, όπως προβλέπεται στο καταστατικό, αποφάσισαν ομόφωνα, ότι είναι αναγκαία η αντικατάσταση των μη ενεργών Ιδρυτικών μελών, με νέα ταμειακώς ενήμερα μέλη.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Απόφαση

 

Κατόπιν τούτου, θα ακολουθήσει η διαδικασία αντικατάστασης των ανενεργών Ιδρυτικών μελών, με νέα ταμειακώς ενήμερα μέλη, τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 216 αρχικών Ιδρυτικών μελών και εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Ο κατάλογος των νέων μελών, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις αντικατάστασης, θα κοινοποιηθεί στα υπάρχοντα ενεργά μέλη του Ιδρυτικού Συμβουλίου, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των υπολοίπων μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου – Ιδρυτικής Προεδρίας του Φορέα. Η προκήρυξη των αρχαιρεσιών θα δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα.

 

 

den-logo

Print Friendly, PDF & Email