Συμμετοχή στη αγωγή κατά των τραπεζών

Την Αίτηση Εγγραφής στο φορέα, την Υπεύθυνη δήλωση πληρεξουσιότητας, το ειδικό πληρεξούσιο στο δικηγόρο, συμπληρωμένα ευκρινώς και θεωρημένα με το γνήσιο της υπογραφής, όπως σας υποδείξαμε στα προηγούμενα βήματα, μαζί με το αντίγραφο της κατάθεσης σας στην ALPHA BANK,  τα εσωκλείεται σε φάκελο και τα αποστέλλετε ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ.  υπόψιν του Γραμματέα του φορέα, Κου. Κωνσταντίνου Λουκίσσα, (Σοφοκλέους 5, 7ος Όροφος, Αθήνα,  Τ.Κ. 10559).

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας,

 

Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Περιοχή Δικογραφιών