Συμμετοχή στη αγωγή κατά των τραπεζών

Η διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής στην αγωγή, ολοκληρώνεται και επιβεβαιώνεται από τον φορέα, αφού παραλάβει τα έγγραφα που σας παρέχουμε στα προηγούμενα βήματα (Αίτηση εγγραφής στο φορέα, Υπεύθυνη δήλωση πληρεξουσιότητας, και το ειδικό πληρεξούσιο στο δικηγόρο), ελέγξει την πληρότητα των στοιχείων σας και επαληθεύσει την πληρωμή της συνδρομής σας, η οποία γίνεται αποκλειστικά και για λόγους διαφάνειας στην 


ALPHA BANK
,
 στο IBAN : GR 44 0140 1250 1250 0200 2017 668 

Όπου πρέπει να καταθέσετε το ποσό της συμμετοχής σας στην αγωγή (50 Ευρώ).

 

Το αντίγραφο της κατάθεσής σας, θα πρέπει να μας το αποστείλετε μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα, στην διεύθυνση που σας έχουμε παραθέσει στα προηγούμενα βήματα, υπόψιν του Γραμματέα του φορέα, Κου. Κωνσταντίνου Λουκίσσα, (Σοφοκλέους 5, 7ος Όροφος, Αθήνα,  Τ.Κ. 10559).

 

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Περιοχή Δικογραφιών