Συμμετοχή στη αγωγή κατά των τραπεζών

Στο δεύτερο βήμα, μπορείτε να μελετήσετε και να κατεβάσετε το περιεχόμενο της μήνυσης που θα δείτε παρακάτω και να λάβετε την υπεύθυνη δήλωση – αίτηση – πληρεξουσιότητα – εντολής φυσικού προσώπου, πατώντας το παρακάτω κουμπί, για να ανοίξει ο σχετικός σύνδεσμος :

 


Και το ειδικό πληρεξούσιο προς τον δικηγόρο για εκπροσώπηση – παράσταση σε αγωγή τακτικής διαδικασίας, το οποίο μπορείτε να λάβετε πατώντας το παρακάτω κουμπί, για να ανοίξει ο σχετικός σύνδεσμος :

 


Αφού λάβετε τα παραπάνω έγγραφα, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας ευκρινώς και τα θεωρείτε για το γνήσιο της υπογραφής σας, μαζί με την αίτηση εγγραφής στο φορέα, που σας διατίθεται στο πρώτο βήμα, σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη (Κ.Ε.Π.), ή σε ένα αστυνομικό τμήμα.

(Προσοχή η υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης, γίνεται παρουσία του υπαλλήλου)


(Οι φίλοι που επιθυμούν να εγγραφούν και είναι κάτοικοι στο εξωτερικού, θεωρούν την αίτηση τους στην κατά τόπους προξενική αρχή).

 

Τέλος, αποστέλλεται όλα τα έγγραφα (την θεωρημένη αίτηση εγγραφής στο φορέα, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση πληρεξουσιότητας και το ειδικό πληρεξούσιο προς τον δικηγόρο) ,  ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ, υπόψιν του Γραμματέα του φορέα, Κου. Κωνσταντίνου Λουκίσσα, στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 5 (7ος Όροφος), Αθήνα,  Τ.Κ. 10559

 

 

ΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΗΣ:

Για να λάβετε γνώση περί του περιεχομένου της αγωγής, πατώντας το παρακάτω κουμπί, για να ανοίξει ο σύνδεσμος :

 

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Περιοχή Δικογραφιών