Συμμετοχή στην αγωγή κατά των τραπεζών

Το πρώτο βήμα για να συμμετέχετε στην ομαδική αγωγή κατά των Τραπεζών, είναι να γίνετε μέλος του φορέα.
Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται να γνωρίζετε το καταστατικό του φορέα, το οποίο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε πατώντας την παρακάτω εικόνα, για να ανοίξει ο σχετικός σύνδεσμος :

 

                   

Αφού ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του καταστατικού, συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας την παρακάτω εικόνα, για να ανοίξει ο σχετικός σύνδεσμος :

Την αίτηση αυτή, την συμπληρώνετε και την θεωρείτε για το γνήσιο της υπογραφής, σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη (Κ.Ε.Π.), ή σε ένα αστυνομικό τμήμα.

(Προσοχή η υπογραφή της αιτήσεως, γίνεται παρουσία του υπαλλήλου)


(Οι φίλοι που επιθυμούν να εγγραφούν και είναι κάτοικοι στο εξωτερικού, θεωρούν την αίτηση τους στην κατά τόπους προξενική αρχή).

Τέλος, αποστέλλεται την θεωρημένη αίτηση εγγραφής μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαιτούνται και θα δείτε στα επόμενα βήματα,  ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ, υπόψιν του Γραμματέα του φορέα, Κου. Κωνσταντίνου Λουκίσσα, στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 5 (7ος Όροφος), Αθήνα,  Τ.Κ. 10559

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Περιοχή Δικογραφιών