Αγαπητά μέλη

της «Δημοκρατικής Ενότητας Ελευθέρων Πολιτών».

 

Επιθυμούμε να σας ενημερώνουμε για ένα επίσης ευχάριστο γεγονός.       Αυτό είναι, η επίσημη πλέον κατάθεση της μήνυσης  κατά των συστημικών τραπεζών και της ΤτΕ, από τον πολιτικό μας φορέα «Δ.Εν». 

Αριθμός πρωτοκόλλου : 3353/20.11.2018, στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΓΚΛ/ΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Κατά την διαδικασία κατάθεσης, ζητήθηκε εγγράφως να ενσωματωθεί στην ήδη κατατεθειμένη μήνυση με, Α.Β.Μ. Β16-2612 (ΓΑΔ 6132809/2016), η οποία είχε γίνει με συμμετοχή μερικών ονομάτων μόνον και όχι υπό την επωνυμία του φορέα μας που θα κάλυπτε το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών μας, εφ όσον ΔΕΝ είχαν μέχρι τότε διεξαχθεί ακόμα εσωτερικές εκλογές, όπως ορίζει το υπάρχον καταστατικό μας.

Μ.Φ.Χ.

Παναγιώτα (Νάγια) Δρακονταειδή

 

Print Friendly, PDF & Email