Ανακοίνωση – Πρόσκληση για Κατάθεση Ιδρυτικών Εγγράφων στον Άρειο Πάγο.

Αγαπητοί μας φίλοι ….

Μέσα σε μόνον μερικές εβδομάδες η Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.», αγαπήθηκε σε απίστευτο βαθμό από τον Ελληνικό Λαό … και τον ευγνωμονούμε για την αγάπη του αυτή, ενώ θεωρούμε ότι πρέπει πλέον υπεύθυνα να προχωρήσουμε και να σταθούμε στο πλάι του, σαν επίσημος πολιτικός φορέας, υποστηρίζοντας τα Δίκαια του.

Ήρθε λοιπόν, ο καιρός που αυξηθήκαμε και πληθύναμε σε τέτοιο βαθμό, που πλέον είμαστε στην θέση να προβούμε και επίσημα στην  Ίδρυση του Πολιτικού Φορέα «Δ.ΕΝ.», προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα στον Άρειο Πάγο.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη προκειμένου για να γίνει αυτό, να επικοινωνήσουν με το ιδρυτικό μέλος κ. Μασσέλο Ιωάννη (υπεύθυνος για την σύνταξη των εγγράφων), τηλέφωνο 694.60.22.503, 25ης Μαρτίου 7, Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης 171 21, Αθήνα, που έχει όλα τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα, προκειμένου να τα υπογράψουν, ιδρύοντας και επίσημα τον πολιτικό φορέα «Δ.ΕΝ.».

Τα πρώτα 200 μέλη από αυτά που θα υπογράψουν τα πρότυπα έγγραφα, θα αποτελέσουν τα Ιδρυτικά Μέλη του φορέα. Όλα τα Ιδρυτικά Μέλη προσέρχονται με την Αστυνομική ταυτότητα τους και υπογράφουν αρχικά:

  1. Το πρότυπο έγγραφο της Ιδρυτικής Διακήρυξης της «Δ.ΕΝ.» … Ιδρυτική Διακήρυξη
  2. Το πρότυπο έγγραφο του Καταστατικό της «Δ.ΕΝ.» … Καταστατικό Λειτουργίας
  • Και την ατομική Υπεύθυνη Δήλωση των Ιδρυτικών Μελών (στην οποία απαιτείται η πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής) … Δεσμεύσεις Ιδρυτικών Μελών

Όσα μέλη μπορούν να κλείσουν προσωπικό ραντεβού με τον κ. Μασσέλο Ιωάννη (συνίσταται για την ευκολία όλων), θα εξυπηρετηθούν απευθείας σε μια μόνον επίσκεψη, μια και στην Πλατεία της Ν. Σμύρνης, υπάρχει οργανωμένο Κ.Ε.Π. που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Υποσημείωση 1 :

Τα υπάρχοντα ιδρυτικά μέλη (προκειμένου να επικυρώσουν την συμμετοχή τους) , αλλά και όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως νέα Ιδρυτικά Μέλη της Δημοκρατικής Ενότητας Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.» και ΔΕΝ βρίσκονται κοντά στην Αθήνα, ή δεν δύνανται να μεταβούν στην Πλατεία Ν. Σμύρνης, μπορούν να συμπληρώσουν τα κάτωθι έγγραφα: 

Έγγραφο 1: Εξουσιοδότηση Εγγραφής Ιδρυτικού Μέλους
Έγγραφο 2: Υπεύθυνη Δήλωση Ιδρυτικών Μελών

Αυτά τα δυο έγγραφα-υπεύθυνες δηλώσεις, συμπληρώνει, υπογράφει, θεωρεί με το γνήσιο της υπογραφής και τα αποστέλλει με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, υπόψιν  Μασσέλου Ν. Ιωάννη, 25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης, ΤΚ 171 21, Αθήνα.

Υποσημείωση 2 :

Όποιος/α έχει ΗΔΗ απέχει από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 και θέλει να συμμετέχει στην κίνηση της Δ.ΕΝ. που αφορά το σχετικό δικόγραφο, για την «ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΧΗ», μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά στον εξής σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Συμμετοχή και εάν ΔΕΝ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, συμπληρώνοντας υπογράφοντας και θεωρώντας με το γνήσιο της υπογραφής, το ακόλουθο έγγραφο: 

Έγγραφο 3: Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στο Δικόγραφο

Το οποίο αποστέλλεται  με συστημένη επιστολή υπόψιν  Μασσέλου Ν. Ιωάννη, 25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης, ΤΚ 171 21, Αθήνα.

Ευχαριστούμε πολύ.

Print Friendly, PDF & Email